Om STUK

Dataskyddet i STUK

Dataskyddet i STUK

I dataskyddet är det fråga om skydd och lagenlig behandling av personuppgifter. Var och en äger sina personuppgifter och var och en har rätt till skydd för personuppgifterna. STUK har som registeransvarig skyldighet att visa att man följer dataskyddslagstiftningen i vilken EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande lagstiftningen ingår. På den här sidan får du information om behandlingen av personuppgifter i STUK och om utövande av den registrerades rättigheter.

Var och en kan kontrollera om hans eller hennes personuppgifter finns i registret, hur de behandlas och vid behov begära att uppgifterna rättas till eller avlägsnas. Blanketten för insyn i personuppgifterna kan skickas elektroniskt eller per post (STUK, Ånäsgränden 1, 01370 Vanda). När du skickar elektroniskt, identifiera i Suomi.fi-tjänsten (https://www.suomi.fi/meddelanden). Vi besvarar begäran så fort som möjligt, senast emellertid inom en månad. Begäran om rättelse kan du skicka till STUK som en fritt formulerad ansökan.

STUK:s dataskyddsombud
telefon +358 9 759 88 340
tietosuojavastaava (at) stuk.fi