Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Om STUK

Om STUK -osioetusivun ingressi

Syftet med Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Här kan du bekanta dig med STUKs verksamhet.

Osion etusivun kuvanosto STUK övervakar strål- och kärnsäkerheten

alt=

STUK övervakar strål- och kärnsäkerheten

Lagstiftningen, säkerhetsbestämmelser och anvisningar som gäller strålnings- och kärnsäkerhet utgör grunden för övervakningen.

Läs mera om STUKs övervakningsuppgifter

Osion etusivun kuvanosto Om STUK Ta kontakt

alt=

Kontakta oss

Ring eller skicka e-post. Du kan också använda kontaktblanketterna för att skicka oss frågor och respons.

Ta kontakt

Osion etusivun tekstinosto Om STUK Vanliga frågor

Vanliga frågor

STUKs experter har svarat på många frågor ställda av medborgarna. Svaren finns på sidan Information om STUK (på finska).

Osion etusivun tekstinosto Om STUK Offentligt diarium

Offentligt diarium

Strålsäkerhetscentralens offentliga diarium är en tjänst i vilken medborgare, STUK:s kunder och andra intressegrupper kan följa med hur behandlingen av offentliga ärenden framskrider.