Om STUK

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har till uppgift att garantera strålningssäkerheten i Finland. Här kan du bekanta dig med STUKs verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Ring eller skicka e-post. Du kan också använda kontaktblanketterna för att skicka oss frågor och respons.

Ta kontakt

Vanliga frågor

STUKs experter har svarat på många frågor ställda av medborgarna. Svaren finns på sidan Information om STUK (på finska).

Offentligt diarium

Strålsäkerhetscentralens offentliga diarium är en tjänst i vilken medborgare, STUK:s kunder och andra intressegrupper kan följa med hur behandlingen av offentliga ärenden framskrider.