STUKs föreskrifter

I juli 2015 gavs Strålsäkerhetscentralen bemyndigandet att meddela föreskrifter om detaljer av teknisk karaktär beträffande säkerhetsprinciper och krav [lagen om ändring av kärnenergilagen (676/2015)]. Generaldirektören undertecknade Strålsäkerhetscentralens föreskrifter som ersätter statsrådets förordningar. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2016.

Föreskriften givna på basis av kärnenergilagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid kärnkraftverk (Finlex.fi, pdf) Y/1/2018 Motiveringspromemoria
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk (Finlex.fi, pdf) Y/2/2018 Motiveringspromemoria
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall (Finlex.fi, pdf) Y/4/2016 Motiveringspromemoria

 

 

Föreskriften givna på basis av strålningsskyddslagen och kärnenergilagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om frigränser och
friklassningsnivåer
(pdf)
SY/1/2018  

 

Föreskriften givna på basis av strålningsskyddslagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om utredning, bedömning och övervakning av yrkesmässig exponering (pdf) S/1/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om handlingsplan för strålsäkerhetsincidenter samt åtgärder under och efter strålsäkerhetsincidenter (pdf) S/2/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemang för strålkällor som kräver säkerhetstillstånd (pdf) S/3/2018  

 

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Mari Andersin / Chef för juridiska ärenden