STUKs föreskrifter

I juli 2015 gavs Strålsäkerhetscentralen bemyndigandet att meddela föreskrifter om detaljer av teknisk karaktär beträffande säkerhetsprinciper och krav [lagen om ändring av kärnenergilagen (676/2015) och lagen om ändring av strålskyddslagen (677/2015)].

Föreskriften givna på basis av kärnenergilagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid kärnkraftverk (Stuklex.fi) Y/1/2018 Motiveringspromemoria (pdf)
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk (Stuklex.fi) Y/2/2018 Motiveringspromemoria (pdf)
Skyddsarrangemangsföreskriften (Stuklex.fi) Y/3/2016 Motiveringspromemoria (pdf)
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall (Stuklex.fi) Y/4/2016 Motiveringspromemoria (pdf)
Gruvdriftsföreskriften (Stuklex.fi) Y/5/2016 Motiveringspromemoria (pdf)

 

Föreskriften givna på basis av strålningsskyddslagen och kärnenergilagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om frigränser och
friklassningsnivåer
(Stulex.fi)
SY/1/2018  

 

Föreskriften givna på basis av strålningsskyddslagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om utredning, bedömning och övervakning av yrkesmässig exponering (Stuklex.fi) S/1/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om handlingsplan för strålsäkerhetsincidenter samt åtgärder under och efter strålsäkerhetsincidenter (Stulex.fi) S/2/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemang för strålkällor som kräver säkerhetstillstånd (Stuklex.fi) S/3/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av högeffektslaser (Stuklex.fi) S/4/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av icke-joniserande strålning för kosmetisk eller motsvarande behandling (Stuklex.fi) S/5/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om strålningsmätningar (Stuklex.fi) S/6/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om aktivitetsvärden i sluten strålkälla med hög aktivitet (Stuklex.fi) S/1/2019  

 

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Mari Andersin / Chef för juridiska ärenden
    tfn +358975988237