STUKs föreskrifter

I juli 2015 gavs Strålsäkerhetscentralen bemyndigandet att meddela föreskrifter om detaljer av teknisk karaktär beträffande säkerhetsprinciper och krav [lagen om ändring av kärnenergilagen (676/2015)]. Generaldirektören undertecknade Strålsäkerhetscentralens föreskrifter som ersätter statsrådets förordningar. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2016.

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Mari Andersin / Chef för juridiska ärenden