Föreskrifter

Myndighetsdirektiv

Myndighetsdirektiv

Strålsäkerhetscentralen publicerar myndighetsdirektiv, i vilka kravnivån för strål- och kärnövervakningen beskrivs.

Säkerhetskraven angående användningen av strålning finns i ST-direktiven och STUKs beslut och säkerhetskraven angående användningen av kärnenergi finns i kärnkraftverksdirektiven (YVL). Ytterligare publicerar Strålsäkerhetscentralen beredskapsanvisningar (VAL), som främjar förberedelserna inför eventuella situationer med strålrisk, vilka avviker från det normala för professionella inom räddningsbranschen.

ST- och YVL-direktiven finns på finska, svenska och engelska, VAL-anvisningarna finns på finska och svenska.

På Strålsäkerhetscentralens författningssamling StukLex finns direktiven i html-form. Statens norminformationsbank (Finlex) är i pdf-form.

Förnyande av direktiven

Myndighetsdirektiven förnyas som en fortvarande process. Man kan se och kommentera utkasten av direktiven via STUK’s direktivextranet https://ohjeisto.stuk.fi.