Föreskrifter Föreskrifter

Föreskrifter

Föreskrifter

Lagstiftning

Lagstiftning för strål- och kärnsäkerhetsbranschen

I Juni 2007 öppnades StukLex - Strålsäkerhetscentralens författningssamling av central lagstiftning för Strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde, myndighetsbestämmelser och Strålsäkerhetscentralens myndighetsdirektiven.

Strålskydd

 • Strålskyddslag (592/1991)
 • Strålskyddsförordning (1512/1991)
 • SHM:s förordning om användningen av strålning i medicin (423/2000)
   
 • Förordningen om övervakandet av ickejoniserande strålning (1306/1993)
 • SHM:s förordning om begränsningen av befolkningens exponering för ickejoniserande strålning (294/2002)
 • SHM:s beslut om maximivärdena för ickejoniserande strålning (1474/1991)

Kärnenergi

Beredskap

 • Räddningslagen (379/2011)
 • Statsrådsbeslutet om räddningsåtgärder (407/2011)
 • Inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning (774/2011)
 • Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk (406/2011)

 

Kontakt

Kontakt

 • Mari Andersin / Chef för juridiska ärenden
  tfn +358975988237