Föreskrifter

Föreskrifter

Föreskrifter-osioetusivun ingressi

Säkerhetsarbetets kravnivå beskrivs i direktiv, som utfärdas av Strålsäkerhetscentralen. Du hittar bestämmelserna omfattande via tjänsten Stuklex. Bestämmelser utgivna år 1995 och senare finns i elektronisk form på statens författningssamling (Finlex). I författningssamlingen finns även styrelsepropositionernas motiveringar till lagar och förordningar och ändringar i dem.

Beskrivning av regelverksstrukturen. Med lagligt bindande krav avses lagar och förordningar. Med myndighetsföreskrifter avses STUK:s bindande krav och med myndighetsdirektiv detaljerade tekniska krav.

Osion etusisvun tekstinosto Föreskrifter Stuklex

Stuklex - STUKs författningssamling

Strålsäkerhetscentralens författningssamling Stuklex består av central lagstiftning för Strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde, myndighetsbestämmelser och Strålsäkerhetscentralens myndighetsdirektiven.

Osion etusivun tekstinosto Föreskrifter Finlex