Föreskrifter

Säkerhetsarbetets kravnivå beskrivs i direktiv, som utfärdas av Strålsäkerhetscentralen. Du hittar bestämmelserna omfattande via tjänsten Stuklex. Bestämmelser utgivna år 1995 och senare finns i elektronisk form på statens författningssamling (Finlex). I författningssamlingen finns även styrelsepropositionernas motiveringar till lagar och förordningar och ändringar i dem.

STUK övervakar att bestämmelserna och förordningarna efterföljs

STUK övervakar att bestämmelserna och förordningarna efterföljs

Strålsäkerhetscentralen övervakar att strålningsskyddslagen, kärnenergilagen och de förordningar och föreskrifter givna på basis av dessa efterföljs. Om Strålsäkerhetscentralen har givits lagen (1069/1983) och förordningen (618/1997).

Stuklex - STUKs författningssamling

Strålsäkerhetscentralens författningssamling Stuklex består av central lagstiftning för Strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde, myndighetsbestämmelser och Strålsäkerhetscentralens myndighetsdirektiven.