Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspresentatör

null Säteilylähde kateissa - STUK kehottaa kierrätysmetalliyrityksiä olemaan tarkkana

Säteilylähde kateissa - STUK kehottaa kierrätysmetalliyrityksiä olemaan tarkkana

28.11.2019 kl 15:00
Webbnyhet

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi lokakuussa tekemässään tarkastuksessa, että helsinkiläisessä yrityksessä oli kateissa nestepinnan korkeuden mittaamiseen käytetty mittalaite, jossa on säteilylähde. Kadonnut säteilylähde on terveydelle vaarallinen, jos sitä pidetään suojaamattomana esimerkiksi taskussa tai se on muuten hyvin lähellä kehoa.  

Kateissa olevaa säteilylähdettä täytyy radioaktiivisuutensa takia säilyttää kuljetuslaatikon sisällä olevassa lyijysuojuksessa. Ylitarkastaja Siiri-Maria Aallos-Ståhl STUKista toteaa, että itse säteilylähteen ulkonäkö ei juurikaan herätä huomiota. Se on noin aikuisen ihmisen etusormen kokoinen ja metallin värinen esine.

Yksi mahdollisuus on, että säteilylähde on joutunut kierrätysmetallin sekaan. Siinä tapauksessa kierrätysmetalliyrityksen työntekijät voivat altistua säteilylle, jos eivät huomaa tai ymmärrä olevansa tekemisissä säteilylähteen kanssa. Siiri-Maria Aallos-Ståhl kuitenkin muistuttaa, että suomalaiset kierrätysmetalliyritykset ovat varautuneet hyvin säteilevän romun varalle ja niillä on esimerkiksi säteilyvalvontaportteja, jotka varoittavat, jos lastin seassa on radioaktiivisia aineita.

STUK havaitsi säteilylähteen katoamisen lokakuussa tekemässään tarkastuksessa. Kun säteilylähdettä ei löytynyt, STUK velvoitti yrityksen etsimään sen ja antoi etsinnälle aikaa lokakuun loppuun. Lokakuun lopussa yritys ilmoitti, että säteilylähdettä ei etsinnöissäkään löytynyt.

Yritys ei myöskään pystynyt selvittämään, milloin säteilylähde on kadonnut. STUK oli tehnyt edellisen tarkastuksen yrityksessä vuonna 2011, jolloin nyt kateissa oleva säteilylähde oli asianmukaisesti yrityksen hallussa. STUK jätti marraskuun ensimmäisenä päivänä poliisille tutkintapyynnön mahdollisen säteily- tai rikoslain rikkomisen selvittämiseksi.

Kateissa olevan säteilylähteen radioaktiivinen aine on cesiumin isotooppi 137 ja säteilylähde on niin radioaktiivinen, että sen hallussapitoon tarvitaan STUKin antama lupa. Säteilylähteen aktiivisuus oli alun perin 26 megabecquerelia ja tällä hetkellä sen aktiivisuus on 12,7 megabecquerelia. Cesium-137:n puoliintumisaika on noin 30 vuotta. Se on yleisesti teollisuuden mittalaitteissa käytettävä radionuklidi.

Kaikkiaan Suomessa on teollisuuden sekä tutkimus- ja tarkastuslaitosten käytössä noin 6000 STUKin lupaa edellyttävää radioaktiivisia aineita sisältävää laitetta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi pinnankorkeusmittarit, vaa’at ja tiheysmittarit.  STUK pitää säteilylähteistä rekisteriä ja tarkastaa yrityksiä, joilla on säteilylähteitä hallussaan. Ylitarkastaja Siiri-Maria Aallos-Ståhl huomauttaa, että säteilylähteen katoaminen on Suomessa varsin harvinainen tapahtuma.

Samantyyppinen mittalaite ja siihen kuuluva säteilylähde kuljetuslaatikossaan.
 

Mittalaite ja siihen kuuluva säteilylähde.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Siiri-Maria Aallos-Ståhl, puh. (09) 759 88 241
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteilyturvakeskus
uppdaterad
2.12.2019 kl 09:07