Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning - ingress

Offentlig delgivning används när beslutet inte kan verkställas som en vanlig eller bevislig delgivning till exempel på grund av det stora antalet mottagare. Förfarandet grundar sig på förvaltningslagen. Vid offentlig delgivning hålls handlingen tillgänglig för mottagaren under en viss tid hos myndigheten.

Framläggandet av handlingen meddelas i första hand på myndighetens webbplats. I meddelandet anges vad ärendet gäller och hur länge handlingen finns till påseende. I anmälan anges tidpunkten då den har publicerats på webbplatsen. Ärendet anses ha delgetts den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. Om beslutet till sitt innehåll är offentligt kan det publiceras vid sidan av anmälan om framläggande på webbplatsen.