Innehållspresentatör

null Vid strålningsövervakningen av miljön har ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerats år 2018

Vid strålningsövervakningen av miljön har ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerats år 2018

28.6.2019 kl 09:10
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar strålning i miljön på flera sätt. Övervakningsobjektet är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön för år 2018 finns i en rapport som nyss publicerats. Ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerades i miljön.

Vid strålningsövervakningen av miljön har ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerats. Små mängder konstgjorda radioaktiva ämnen observerades i vissa miljöprover, men dessa har ingen inverkan på människors hälsa. Uppgifterna framkommer i STUK:s nya rapport, Strålningsövervakning av miljön i Finland – årsrapport 2018.

Rapporten innehåller en sammanfattning av resultaten från strålningsövervakningen samt jämförelser med resultat från tidigare år. Till STUK:s övervakningsprogram för strålning i miljön hör övervakning av konstgjord strålning och konstgjorda radioaktiva ämnen i miljön. Till programmet hör också bestämning av naturliga radioaktiva ämnen.

I övervakningsprogrammet mäts extern doshastighet samt radioaktiviteten i utomhusluftens radioaktiva ämnen, radioaktivt nedfall, yt- och dricksvatten, avloppsslam, mjölk och livsmedel. Programmet inkluderar också radioaktiva ämnen i människokroppen samt radon i inomhusluft. I rapporten finns också ett sammandrag över övervakningen av Östersjöns radioaktivitet.

Strålningsövervakning av miljön i Finland – årsrapport 2018 (rapporten har förverkligats på tre språk, finska, svenska och engelska) (Julkari.fi, länken öppnas i en ny flik)

Strålningsövervakningens resultat på Stuk.fi

STUK sammanfattar resultaten från sin övervakning i årsrapporter, men de nyaste uppgifterna om strålning i miljön finns på STUK:s webbsidor. Mätningsresultaten publiceras i webbtjänsten Stuk.fi allt eftersom de blir färdiga. En del av resultaten flyttas automatiskt från STUK:s egna system till webbsidan.

Mer information:
Laboratoriechef Aleksi Mattila, tfn (09) 759 88 437
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön
uppdaterad
2.7.2019 kl 14:07