Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Vid strålningsövervakningen av miljön har ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerats år 2018

Vid strålningsövervakningen av miljön har ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerats år 2018

28.6.2019 kl 09:10
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar strålning i miljön på flera sätt. Övervakningsobjektet är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön för år 2018 finns i en rapport som nyss publicerats. Ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerades i miljön.

Vid strålningsövervakningen av miljön har ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerats. Små mängder konstgjorda radioaktiva ämnen observerades i vissa miljöprover, men dessa har ingen inverkan på människors hälsa. Uppgifterna framkommer i STUK:s nya rapport, Strålningsövervakning av miljön i Finland – årsrapport 2018.

Rapporten innehåller en sammanfattning av resultaten från strålningsövervakningen samt jämförelser med resultat från tidigare år. Till STUK:s övervakningsprogram för strålning i miljön hör övervakning av konstgjord strålning och konstgjorda radioaktiva ämnen i miljön. Till programmet hör också bestämning av naturliga radioaktiva ämnen.

I övervakningsprogrammet mäts extern doshastighet samt radioaktiviteten i utomhusluftens radioaktiva ämnen, radioaktivt nedfall, yt- och dricksvatten, avloppsslam, mjölk och livsmedel. Programmet inkluderar också radioaktiva ämnen i människokroppen samt radon i inomhusluft. I rapporten finns också ett sammandrag över övervakningen av Östersjöns radioaktivitet.

Strålningsövervakning av miljön i Finland – årsrapport 2018 (rapporten har förverkligats på tre språk, finska, svenska och engelska) (Julkari.fi, länken öppnas i en ny flik)

Strålningsövervakningens resultat på Stuk.fi

STUK sammanfattar resultaten från sin övervakning i årsrapporter, men de nyaste uppgifterna om strålning i miljön finns på STUK:s webbsidor. Mätningsresultaten publiceras i webbtjänsten Stuk.fi allt eftersom de blir färdiga. En del av resultaten flyttas automatiskt från STUK:s egna system till webbsidan.

Mer information:
Laboratoriechef Aleksi Mattila, tfn (09) 759 88 437
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön
uppdaterad
2.7.2019 kl 14:07