Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Utredningen av misstankarna om produktförfalskning framskrider vid kärnkraftverken i Finland

Utredningen av misstankarna om produktförfalskning framskrider vid kärnkraftverken i Finland

11.4.2017 kl 17:46
Webbnyhet

I slutet av mars tillställde Fortum STUK ytterligare förtydliganden om huruvida de delar som använts i Lovisa kärnkraftverk uppfyller kraven. Den ursprungliga orsaken till utredningarna var att man i Frankrike upptäckt att delar som tillverkats i material av delvis okänt ursprung hade levererats till vissa kärnkraftverk. I Finland inleddes utredningarna i somras.

STUK fick de första utredningarna från kärnkraftverken i slutet av förra året. Efter detta har kraftverken fortsatt att utreda kvarstående frågor. Från Lovisa kärnkraftverk fick STUK de kompletterande utredningarna i slutet av mars 2017. Fortum fortsätter dock att utreda ursprunget för vissa ventiler.

De outredda frågorna gäller de säkerhetsventiler i sekundärkretsen i kraftverket som har bytts ut under 2014 och 2016. Även om det fortfarande finns vissa oklarheter beträffande materialet i ventilerna, har man tillräckligt med information om deras funktionsduglighet. Denna utrustning har grundligt provats och testats på fabriken. Utrustningens trycktålighet och funktion har således säkerställts redan innan utrustningen har monterats i kraftverket. Dessutom testar man årligen ventilernas funktion.  Vid dessa funktionstester upptäcks eventuella fel på ett tillförlitligt sätt.

STUK anser emellertid att även de återstående oklarheterna måste utredas. Fortum tillställer STUK en utredning om ventilerna ifråga senast i slutet av maj.


Mer information:

Biträdande direktör Tomi Routamo, tfn (09) 759 88 577
Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

 

Kärnsäkerhet
uppdaterad
12.4.2017 kl 15:18