Tillbaka till föregående sida

Uranproduktionen ska vara säker

Uranproduktionen ska vara säker

7.11.2017 kl 09:46
Webbnyhet

Den 31 oktober lämnade gruvbolaget Terrafame in till arbets- och näringsministeriet en ansökan om tillvaratagande av uran. Vid bolagets biourlakningsprocess separeras från malmen bland annat uran. Terrafame ansöker om tillstånd att tillvarata uran och bearbeta den till ett pulver kallat yellowcake.

För omfattande tillvaratagande av uran behöver Terrafame tillstånd av statsrådet. Verksamheten förutsätter även godkännande av Strålsäkerhetscentralen (STUK).

STUK har i uppgift att bedöma huruvida Terrafames plan för tillvaratagande av uran är säker och överensstämmer med bestämmelserna. Föreskrifter om uransepareringsverksamheten ingår i kärnenergilagen och kärnenergiförordningen, strålskyddslagen och i STUKs bestämmelser. Verksamheten får inte äventyra arbetstagarnas eller miljöns strålsäkerhet.

Bolaget ska även på ett tillbörligt sätt se till avfallshanteringen och säkerhetsarrangemangen. Uranprodukten som uppkommer vid produktionen är kärnmaterial och ska övervakas i enlighet med nationella och internationella krav för kärnmaterialtillsynen.

”Ansökan i fråga och STUKs granskning fokuserar på verksamheten vid uransepareringsanläggningen”, påminner överinspektör Jarkko Kyllönen vid STUK. ”STUK har redan i flera års tid övervakat vattenförvaltningen vid Terrafames gruvområde och radioaktiviteten i gruvans omgivning.”
 

Mer information:
Överinspektör Jarkko Kyllönen, tfn (09) 759 88 728

kaivostoiminta, ydinturvallisuus
Dela denna sida

Dela denna sida