Tillbaka till föregående sida

Uppmärksamhet fästs vid röntgenundersökningarnas berättigande – nu är det dags att agera!

Uppmärksamhet fästs vid röntgenundersökningarnas berättigande – nu är det dags att agera!

7.11.2016 kl 15:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) inleder denna vecka en kampanj för att genom granskningar av röntgenverksamheten fästa särskild uppmärksamhet vid genomförandet av berättigandeprincipen. Granskningar med samma typ av innehåll utförs samtidigt i 18 länder runt om i Europa. Granskningskampanjen Action Week har lanserats av HERCA, sammanslutningen för de europeiska nationella myndigheterna för radiologiskt strålskydd. Syftet med kampanjen är att hitta nya verksamhetsmodeller för att förbättra patienternas strålsäkerhet.

Enligt berättigandeprincipen ska hälsonyttan av varje medicinsk röntgenåtgärd vara större än de eventuella skadorna från strålningsexponeringen. För att främja berättigandeprincipens realisering i det praktiska arbetet fokuserar Strålsäkerhetscentralen inte bara på det normala granskningsprotokollet utan även särskilt på bedömningar av berättigandet under sina granskningar som pågår till slutet av januari.

Med berättigandegranskningarna bedöms hur noggrant de som gör upp remisserna, läkarna som ansvarar för röntgenundersökningen, röntgenskötarna och den övriga personalen efterföljer modeller som kontrollerar berättigandet. Är remisserna av tillräckligt god kvalitet? Känner de anställda till principerna som gäller berättigandet och sitt ansvar? Är anvisningarna tillräckliga på den plats där strålningen används? Granskar någon om det begärda ingreppet är det mest ändamålsenliga alternativet och om patienten genomgått likadana röntgenundersökningar nyligen?

Resultatrapporten från granskningskampanjen Action Week publiceras på HERCAs webbplats. HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) önskar att utvecklingen av berättigandebedömningen inte bara förbättrar strålskyddet utan även allmänt taget främjar medlemsländernas hälsovård.

Samnordiskt utlåtande: de nya medicinska metoderna ska berättigandegranskas

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna har även publicerat ett gemensamt utlåtande om berättigandebedömningen av medicinska metoder som utnyttjar strålning. EU:s strålskyddsdirektiv (BSS) som trädde ikraft 2013 betonar att berättigandet av nya medicinska metoder som utnyttjar joniserande strålning ska bedömas innan metoderna kan tas i allmänt bruk. De nordiska myndigheterna rekommenderar i sitt utlåtande att en sådan här berättigandebedömning skulle utföras i samband med den övriga riskbedömningen. Genom att förena berättigandebedömningen med bedömningen av det allmänna förhållandet mellan risk och nytta garanteras att strålningsskadan beaktas som en del av den nya metodens helhetsrisk.

Mer information

Byråchef Teemu Siiskonen, tfn (09) 759 88 318
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

HERCAs meddelande 7.11.2016:
HERCA launches a European inspection campaign to assess patient radiation protection in diagnostic radiology

Samnordiskt utlåtande:
Nordic position statement on justification of new types of practices involving medical exposure

 

Strålning i hälsovården
Dela denna sida

Dela denna sida