Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ungdomar förhåller sig bekymmerfritt till den hudcancerrisk som orsakas av UV-strålning

Ungdomar förhåller sig bekymmerfritt till den hudcancerrisk som orsakas av UV-strålning

25.4.2019 kl 11:40
Webbnyhet

Enligt en enkät som beställts av Strålsäkerhetscentralen (STUK) är finländarna på det klara med att UV-strålning orsakar en förhöjd risk för hudcancer. Bland ungdomarna uppfattas risken som mindre vilket gör att man skyddar sig sämre mot solen. Strålsäkerhetscentralen, Cancerförorganisationerne och Meteorologiska institutet vill påminna om vikten av ett omsorgsfullt skydd mot UV-strålning. Hudmelanom är en form av cancer som snabbt ökar och genom ett tillräckligt skydd skulle man kunna undvika upptill 95 % av cancerfallen. I motsats till övriga cancerformer förekommer melanom också bland relativt unga personer.

Enligt STUKs enkäten som gjordes under november–december 2018 anser två av fem (43 %) finländare att UV-strålningen utgör en rätt stor risk för den egna hälsan. Bland 15–25-åringar ansåg endast 31 % av de svarande att risken är rätt stor. Inom alla åldersgrupper anser kvinnor att solens UV-strålning utgör en större risk än män och kvinnorna skyddar sig också bättre mot solen än män. Trots detta bränner nästan en fjärdedel av finländarna (23 %) sig i solen i Finland minst en gång om året. Under 35-åringar bränner sig i solen betydligt oftare än befolkningen i genomsnitt.

”Att bränna sig i solen utgör en viktig riskfaktor vid utvecklingen av hudcancer. STUKs målsättning är att förbättra människornas kännedom av strålningens risker. Detta kan hjälpa medborgarna att på ett ändamålsenligt sätt skydda sig mot skador som strålningen kan orsaka, samtidigt som man kan minska oron för sådan strålning som endast utgör en liten risk. Vi kan se ett klart samband mellan vetskapen om UV-strålningens hälsorisker och hur man skyddar sig mot solen och därför vill vi inverka speciellt på ungdomarnas inställning och beteende i solen,” säger Anne Höytö, inspektör vid STUK.

De serier av mätningar som Meteorologiska institutet inledde på 1990-talet visar att finländarna kan utsättas för skadlig UV-strålning den största delen av året, trots Finlands nordliga läge.  UV-värdet tre, som anses vara en gräns då man bör skydda sig, kan förekomma redan i mars. ”Nivåer av UV-strålning som kräver skydd kan mätas långt in på hösten, till och med i slutet av september. I medeltal når man eller överskrider skyddsgränsen i den befolkningstätaste delen av södra Finland under 116 dagar om året. Generationen med solresenärer får under sin livstid förutom exponeringen i hemlandet också den UV-exponering som samlats vid semesterorterna i södern,” säger Meteorologiska institutets forskare Anu Heikkilä.

Hudcancern blir allt allmännare

Enligt STUKs enkät solbadar litet under en tredjedel av finländarna medvetet. De viktigaste motiven för att solbada är att få D-vitamin, att förbättra humöret och att skaffa sig en solbränna. En överväldigande majoritet (60 %) av de svarande förhåller sig till solandet som en del av vara ute i naturen och inte som ett egentligt solbadande. Att solbada med avsikt att bli solbränd har minskat en aning jämfört med en enkät för två år sedan (2016: 10 %; 2018: 7 %).

Förekomsten av hudcancer har ökat de senaste årtiondena. Den cancerform som ökat mest är hudmelanom. Enligt Cancerorganisationerna insjuknade 975 män och 972 kvinnor i melanom år 2016 (år 2015: 833 män och 713 kvinnor). Den viktigaste riskfaktorn för melanom är solens UV-strålning. ”Ökningen av hudcancer beror på den åldrande befolkningen men också på att man lättklädd vistas allt mer i solen. En livslång exponering och att man upprepande gånger bränner sig i solen ökar risken för hudcancer. Skugga, kläder och solkräm och är en enkel minnesregel för att skydda sig mot solens strålning,” säger Cancerorganisationernas specialistläkare Petteri Hervonen.

 

Mer information:

Meteorologiska institutet
Forskare Anu Heikkilä, tfn 050 3384854 / anu.heikkila(a)fmi.fi

Strålsäkerhetscentralen
Inspektör Anne Höytö, tfn (09) 759 88 305 / anne.hoyto(a)stuk.fi
Strålsäkerhetscentralens telefon för media: 010 850 4761

Cancerorganisationerna
Specialistläkare Petteri Hervonen, tfn 050 4433017 /  petteri.hervonen(a)hus.fi
Kommunikationsansvarig Eija Vallinheimo, tfn 050 5303871 / eija.vallinheimo(a)cancer.fi

 

UV-säteily