Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tommi Toivonen blev direktör för avdelningen för övervakning av strålningsverksamhet vid STUK

Tommi Toivonen blev direktör för avdelningen för övervakning av strålningsverksamhet vid STUK

10.1.2018 kl 13:26
Meddelande

Teknologie doktor Tommi Toivonen (40) har utnämnts till direktör för avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) från början av 2018. Förordnandet gäller under STUK:s strategiperiod, dvs. till slutet av 2022.

Toivonen har arbetat inom STUK i 15 år. Före sin nuvarande uppgift var han laboratoriedirektör vid enheten Övervakning av icke-joniserande strålning med ansvar för säkerhetsfrågor inom elektromagnetiska fält, radiofrekvent strålning och optisk strålning.

Avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet (STO) svarar för myndighetstillsyn över användningen av joniserande och icke-joniserande strålning, underhåll av mätnormaler och tillhörande forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Avdelningen övervakar säkerheten vid användningen av joniserande strålning inom bland annat hälso- och sjukvård, industri och forskning samt den exponering som icke-joniserande strålning orsakar för befolkningen via konsumenttjänster och -produkter. Avdelningen för även det nationella dosregistret för strålningsarbetare och verkar som det nationella mätnormallaboratoriet för dosstorheter inom joniserande strålning.

STUK:s övriga ledning fortsätter in i den nya strategiperioden

Strålsäkerhetscentralen förordnar direktörer för avdelningarna för viss tid, dvs. en fem år lång strategiperiod. Under strategiperioden 2018–2022 fortsätter Jussi Heinonen som direktör för avdelningen för övervakning av kärnavfall och kärnmaterial och Kaisa Koskinen som direktör för förvaltningsavdelningen. Kirsi Alm-Lytz leder avdelningen för övervakning av kärnkraftverk och Tarja K. Ikäheimonen leder avdelningen Miljöövervakning av strålning och beredskap.

Mer information

Direktör Tommi Toivonen, tfn (09) 759 88 660
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Tryckbara bilder kan hämtas på Flickr.

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
10.1.2018 kl 13:33