Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tertialrapporten om övervakning av kärnavfallshantering

Tertialrapporten om övervakning av kärnavfallshantering

29.1.2021 kl 08:47
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) rapporterar om övervakning av slutfårvarningsprojekt av använt kärnbränsle under det sista kvartalet 2020. STUK övervakar byggandet av slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle, inspekterar de planer som Posiva gör och planerar sin egen övervakning av idrifttagningsskedet.

Posiva Ab som ägs av Fortum Ab och Industrins Kraft Abp bygger en slutförvaringsanläggning i Olkiluoto i Euraåminne för det använda kärnbränsle som uppstår vid kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto.  Posiva framskrider som bäst mot det skede där ansökan om driftstillstånd för anläggningen kan överlämnas till statsrådet.

I STUKs tertialrapport konstateras det att säkerhetsläget i projektet nu är ”ganska bra”.  Projektchef Päivi Mäenalanen från STUK konstaterar att ganska bra betyder att Posiva hittills har kunnat lösa ärenden angående slutförvaring på ett säkert sätt och i enlighet med kraven. Kvaliteten på det material som överlämnats till STUK har ändå inte alltid varit tillräckligt bra vid första kontrolltillfället.

Den tidtabell som Posiva fastställt för projektet innebär bekymmer med säkerheten. Saken har ingen direkt inverkan på kärn- och strålsäkerheten, men den måste ändå uppmärksammas. Tidtabellsmässiga krav och påskyndande av arbetet får inte medföra att man prutar på beaktandet av säkerhetsaspekter.

Tertialrapport om övervakningen av slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle kan läsas på finska på STUKs webbplats, länk till rapporten.


Mer information:
Projektchef Päivi Mäenalanen, tfn (09) 759 88 377
Mediatjänsten, tfn 010 850 4761

 

Ydinturvallisuus