Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tandröntgenpraktiken följer inte alltid författningarna

Tandröntgenpraktiken följer inte alltid författningarna

14.6.2022 kl 13:02
Webbnyhet

Strålsäkerhetslagens krav uppfylls inte alltid när man tar panoramaröntgenbilder av finländarnas tänder och käkar. Bristerna äventyrar dock inte patienternas säkerhet, framgår av en undersökning gjord av Strålsäkerhetscentralen.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har under 2021 och 2022 utrett uppfyllandet av myndighetskrav i samband med panoramaröntgenfotografering på hälsocentraler. En rapport om resultaten av undersökningen publicerades i maj 2022.

I rapporten konstateras att det till exempel finns betydande skillnader i kvalitetssäkringen av panoramabilder mellan olika användningsplatser. Författningarna om röntgenfotografering finns i strålsäkerhetslagen och STUK utarbetar mer detaljerade instruktioner för dem som använder panoramafotografering, för att lagens mål ska kunna uppnås. Anvisningarna blir färdiga på hösten 2022. STUK kommer även att fortsätta sina inspektioner på platser där man använder strålning.

STUK samlade rapportens material med en enkät som skickades till de offentliga röntgenavdelningar och tandvårdskliniker som utför panoramaröntgen. Med hjälp av enkäten granskades det praktiska genomförandet av kraven i strålsäkerhetslagen som trädde i kraft 2018. Särskild uppmärksamhet fästes åt ledningssystemet, berättigandebedömning och kvalitetssäkring. Med hjälp av enkäten tog man också reda på hur väl användarna av apparaterna kände till instruktionerna och om användarna följde de överenskomna procedurerna. Enkäten skickades till användningsplatser där man tar röntgenbilder samt till de användningsplatser som remitterar kunder till röntgenfotografering.

Utöver enkäten granskades även panoramaröntgenfotograferingen på vårdcentralerna på plats under projektets gång. Det visade sig att de observationer som STUK gjorde vid inspektionerna skilde sig från svaren på enkäten. I praktiken var det inte alltid så bra som man svarat i enkäten. Detta kan antingen bero på att den administrativa personalen som svarade på enkäten inte visste om det praktiska genomförandet eller att kraven i lagstiftningen inte var kända för dem.

Länk till rapporten (på finska):Panoraamaröntgenlaitteita koskevien vaatimusten toteutuminen terveyskeskuksissa

Mer information:
Byråchef Petra Tenkanen-Rautakoski, tfn 09 75 988 603,

 

Säteily terveydenhuollossa