Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Suomen Nukliditekniikkas verksamhet fortsätter

Suomen Nukliditekniikkas verksamhet fortsätter

4.7.2017 kl 16:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) gav den 29 juni 2017 Suomen Nukliditekniikka tillstånd att fortsätta verksamheten. Företaget är den enda godkända anläggningen i Finland som tar emot radioaktivt avfall som uppstår vid användningen av strålning innan de slutförvaras i statens avfallslager i Olkiluoto. Verksamhetsbegränsningen inleddes i mars 2016 då både företagets och STUKs lokaler kontaminerades.

Suomen Nukliditekniikka får återigen ta emot bland annat slutna källor som inte längre används av industrin och forskningen. I mars 2016 fattade STUK enligt strålskyddslagen beslut om att begränsa Suomen Nukliditekniikkas verksamhet eftersom en del av lokalerna kontaminerades. I juli 2016 gav STUK företaget kännedom om de villkor som måste uppfyllas innan företagets verksamhet kan fortsätta. ”Suomen Nukliditekniikka har nu nya lokaler som STUK konstaterat vara lämpliga för att ta emot, behandla och lagra radioaktivt avfall. Det finns inte längre några andra hinder för att företaget ska få fortsätta sin verksamhet”, säger Eero Kettunen, direktör för avdelningen övervakning av strålningsverksamheten.

Avbrottet i verksamheten har orsakat problem även för de som använder strålning, dvs. innehavarna av säkerhetstillstånd, varav flera tillfälligt tvingats lagra strålkällor som tagits ur bruk i sina egna lagerutrymmen. ”STUK utför under årets lopp en inriktad undersökning av om verksamhetsutövarnas lagrade slutna källor har någon planerad fortsätt användning. Efter att strålkällan inte längre har någon användning får den inte lagras i onödan”, preciserar Kettunen.

Olycksutredningscentralens rapport över händelsen är klar
 

STUK bad Olycksutredningscentralen (OTKES) ifjol vår att undersöka händelsen för att utveckla hela branschens praxis och säkerhetskultur samt myndighetsverksamheten. Utredningen och rekommendationerna publicerades 23 mars 2017. De har tagits i beaktande bland annat i den pågående reformen av strålskyddslagstiftningen. STUK bedömde även sin verksamhet och har till exempel förnyat sina anvisningar om tillsynen, behandlingen och lagringen av strålkällor som används och som tagits ur bruk.

”Vi har aktivt delat med oss av lärdomarna och informationen med strålningsanvändare på tillställningar som arrangerats samt i internationella samarbetsgrupper inom strålsäkerhetsbranschen. Vi delar ut information om de nya bestämmelserna och föreskrifterna redan genom remissrundan samt till exempel under STUKs strålsäkerhetsdagar för branschfolket i Jyväskylä i maj 2018,” preciserar Kettunen.

OTKES undersökningsreferat (på finska)
STUK: 23.3.2017 meddelande

Mer information:

Direktör Eero Kettunen, tfn (09) 759 88 203

Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 795

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
17.7.2017 kl 11:26