Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUKs rapport om övervakningen av Fennovoimas projekt

STUKs rapport om övervakningen av Fennovoimas projekt

15.2.2021 kl 14:50
Meddelande

Strålsäkerhetscentralens (STUK) rapport om övervakningen av Fennovoimas kärnkraftverksprojekt under den sista tredjedelen av 2020 är tillgänglig på STUKs webbplats.  

STUK fortsatte behandlingen av den preliminära säkerhetsbeskrivning som beskriver anläggningens säkerhetslösningar och krävde utredningar från Fennovoima gällande upptäckta brister. Siffrorna i den preliminära säkerhetsbeskrivningen skickas till STUK i flera omgångar, och det är därför inte ännu möjligt att skapa en helhetsbild av planeringen av anläggningen för utarbetandet av en säkerhetsbedömning.  

Till behandlingen av ansökan om byggnadstillstånd hör också inspektioner som utförs av STUK. Under den sista tredjedelen av 2020 gjorde STUK fem inspektioner. I dem granskades Fennovoimas granskningsförfaranden, kontroll av kärnmaterial, elteknik och ledningssystem samt huvudentreprenören Titan-2:s förfaranden.

STUK gjorde inspektionerna på distans enligt det planerade programmet. Behandlingen av ärenden behövde inte flyttas eller annulleras på grund av coronasituationen.

Mer information:
Projektchef Janne Nevalainen, tfn (09) 759 88 628
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
4.3.2021 kl 18:24