Tillbaka till föregående sida

STUKs beslut: Posiva kan börja bygga slutförvaringsanläggning

STUKs beslut: Posiva kan börja bygga slutförvaringsanläggning

30.11.2016 kl 10:21
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) beslöt den 25 november att Posiva kan börja bygga den underjordiska slutförvaringsanläggningen för använt atombränsle i Olkiluoto i Euraåminne. I sitt beslut konstaterar STUK att Posiva besitter den beredskap som behövs för att inleda det byggnadstillståndspliktiga uppförandet av en slutförvaringsanläggning.

Statsrådet beviljade Posiva byggnadstillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle i november 2015. I enlighet med kärnenergiförordningen får man dock inte börja bygga en kärnteknisk anläggning innan STUK har granskat dokumenten och planerna som gäller byggandet. STUK måste fastställa att de faktorer som påverkar säkerheten har beaktats i tillräckligt hög grad.

Innan fredagens beslut hade STUK under sommaren och hösten granskat Posivas beredskap att bygga den kärntekniska anläggningen utifrån dokumenten som Posiva hade lämnat in och genom att göra kontrollbesök. Man bedömde till exempel personalresurserna, projektledningen, kvalitetsledningen, säkerhetskulturen, planeringsverksamheten, bergsbyggandet, övervakningen av byggandets konsekvenser, säkerhetsarrangemangen och kontrollen av kärnmaterial vid Posiva.

Jussi Heinonen, chef för enheten Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial vid STUK påminner om att STUK gjorde för byggnadstillståndet en omfattande utvärdering av säkerheten vid de planerade kärntekniska anläggningarna och Posivas organisation för cirka två år sedan. ”Efter slutet av 2014 har Posiva preciserat sina planer och även gjort några organisatoriska ändringar. Av denna anledning fanns det skäl att på nytt granska Posivas organisation som helhet och dess byggnadsberedskap.”

STUK övervakar Posiva noggrant även under byggnadsskedet.  STUK kontrollerar att de tekniska planerna som behövs under de olika arbetsskedena överensstämmer med säkerhetskraven. Till exempel kan Posiva inte börja bygga inkapslingsanläggningens markbaserade del innan STUK har granskat planerna och fattat de nödvändiga besluten.

 

I över tio års tid har Posiva på slutförvaringsplatsen byggt en underjordisk forskningsanläggning, Onkalo. Byggandet av Onkalo förutsätter inte byggnadstillstånd, men byggprojektet har fastställts i statsrådets principbeslut som godkänts av riksdagen. Eftersom Onkalo blir en del av slutförvaringsanläggningen, har STUK dock övervakat byggandet i enlighet med principerna för byggande av kärntekniska anläggningar.

Mer information:

STUKs beslut och promemoria på finska (pdf)

Direktör Jussi Heinonen, tfn (09) 759 88 679
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus
Dela denna sida

Dela denna sida