Tillbaka till föregående sida

STUK utvärderar ansökan om drifttillstånd för OL3

STUK utvärderar ansökan om drifttillstånd för OL3

14.4.2016 kl 11:05
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) påbörjar säkerhetsutvärderingen av ansökan om drifttillstånd för den tredje kärnkraftsenheten i Olkiluoto. Utvärderingen ska ta cirka ett och ett halvt år. Industrins Kraft TVO lämnade i dag den 14 april 2016 in ansökan om drifttillstånd till statsrådet.

”TVO har redan levererat största delen av materialet för drifttillståndet till STUK. STUK har beviljat en sex månaders tidsförlängning endast för inlämnande av vissa analysresultat”, berättar biträdande direktör Tapani Virolainen på STUKs avdelning för övervakning av kärnkraftverk.

STUKs uppgift är att bedöma om förutsättningarna för en säker användning av anläggningen uppfylls. Eftersom STUK har granskat och godkänt anläggningens konstruktion redan i byggskedet ligger huvudvikten i drifttillståndsskedet på kontroll av de uppdaterade säkerhetsanalyserna och på att organisationen förbereder sig för driften.

”TVO har gjort säkerhetsanalyser för olika olycksscenarier. STUK granskar att analyserna stämmer genom att låta utföra oberoende referensanalyser”, förklarar Virolainen.

I utvärderingen av organisationen är viktiga frågor särskilt att det finns tillräckligt mycket och kompetent personal samt å andra sidan att det finns instruktioner och planer för säkerhets- och beredskapsarrangemang och övervakning av kärnmaterial.
Statsrådet kan endast bevilja anläggningen drifttillstånd om STUK konstaterar att säkerhetskraven uppfylls.

Tillståndsbesluten för kärnkraftverk bereds av arbets- och näringsministeriet, som STUK förser med sitt utlåtande. Enligt den preliminära tidsplanen sker detta i slutet av 2017.

Parallellt med säkerhetsutvärderingen blir STUK sysselsatt av till exempel övervakningen av provdriften på byggplatsen för OL3. Med provdriften påvisas att anläggningen som beskrivs i ansökan om drifttillstånd fungerar som planerat. För tillfället sysselsätter OL3 STUK med cirka 25 manår om året.

Mer information

Biträdande direktör Tapani Virolainen, tfn (09) 759 88 671
Projektchef  Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Pressmeddelande av arbets- och näringsministeriet

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida