Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK utbildar personer som mäter radon

STUK utbildar personer som mäter radon

27.1.2021 kl 12:30
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) berättar i sitt nyaste Radon-nyhetsbrev om en webbaserad kurs i radonmätning.

STUKs kurs i radonmätning är avsedd för experter och för alla som är intresserade av radonmätning. Kursen rekommenderas för alla som utför mätningar i arbetsplatser, i bostäder och i offentliga byggnader.

Överinspektör Tuukka Turtiainen på Strålsäkerhetscentralen han konstaterar att på samma kurs kommer man även att gå igenom frågor som måste beaktas när man mäter radonhalten i hem.

Adressen till den avgiftsfria nätkursen (på finska) är https://koulutus-radonin-mittaaminen.stuk.fi/#/ Det tar från två till fyra timmar att genomföra kursen.

Förutom STUK finns det i Finland för tillfället över tio företag som använder mätningsmetoder som godkänts av STUK. Företagens kontaktuppgifter hittar du på STUKs webbsida.

Påminnelse om radonmätningar på arbetsplatsen

STUK påminner arbetsgivarna om skyldighet att mäta radonhalten på arbetsplatserna. Enligt en utredning som genomförts av STUK känner man dåligt till skyldigheten att mäta radonhalten på arbetsplatser som har byggts på jordmån med god luftgenomtränglighet.

Strålsäkerhetscentralens Radon-nyhetsbrev

Ytterligare uppgifter:

Överinspektör Tuukka Turtiainen, tfn (09) 759 88 473
Mediatjänsten, tfn 010 850 4761

Radon
uppdaterad
4.3.2021 kl 18:09