Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK upptäckte radioaktiva partiklar i luften i Imatra och Kotka

STUK upptäckte radioaktiva partiklar i luften i Imatra och Kotka

8.6.2022 kl 12:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) observerade i slutet av maj små mängder konstgjorda radioaktiva ämnen i utomhusluften i Kotka och Imatra. Radioaktivt kobolt (Co-60), skandium (Sc-46) och järn (Fe-59) hade fastnat i STUK:s partikelinsamlare.

De mätmetoder som STUK använder är mycket exakta och de observerade halterna var mycket små. Radioaktiviteten som observerades har ingen betydelse för människors säkerhet eller miljön.

De radioaktiva ämnen som nu upptäcktes kan till exempel frigöras i luften i samband med underhållsarbete vid kärnkraftverk. Utgående från information om luftströmmar verkar det dock inte vara möjligt att de ämnen som nu upptäcktes kom från finska kraftverk.

STUK övervakar halten av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland: Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi och Sodankylä. Insamlarna på övervakningsstationerna suger in stora mängder luft genom filter som absorberar radioaktiva ämnen. De radioaktiva ämnen som samlas i filtren mäts i laboratoriet. Genom denna metod kan man observera mycket små mängder radioaktiva ämnen.  Information om mätning av radioaktivitet samt mätresultat finns på sidan Radioaktiva ämnen i utomhusluften.
Den externa strålningen övervakas genom nätverket för automatisk strålningsövervakning som omfattar cirka 260 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen, som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Övervakningsnätverkets mätresultat finns på sidan Strålningsläget i dag.
Säteily ympäristössä