Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK upptäckte en liten mängd radioaktiv kobolt i filtret i partikelinsamlaren i Kotka i juli

STUK upptäckte en liten mängd radioaktiv kobolt i filtret i partikelinsamlaren i Kotka i juli

3.8.2020 kl 13:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) upptäckte radioaktiv kobolt (Co-60) i ett luftprov som togs 7.7–20.7 i Kotka. Den fastställda halten är mycket liten, 0,15 mikrobecquerel i en kubikmeter luft, och den är obetydlig med tanke på människans hälsa och miljön. Med känsliga mätinstrument observeras emellertid också små halter av radioaktiva ämnen.

Till exempel är den genomsnittliga aktivitetskoncentrationen av radon i de finländska bostädernas rumsluft cirka 120 becquerel per kubikmeter, alltså cirka 100 000 000 gånger större än de vanligtvis iakttagna konstgjorda radioaktiva ämnenas koncentrationer i utomhusluften.

Kobolt-60 är ett konstgjort radioaktivt material, dvs. ett ämne som uppstått på grund av människans verksamhet. Radioaktiv kobolt kan hamna i luften till exempel i samband med bearbetning av metall som innehåller detta eller från ett kärnkraftverk till exempel vid underhåll av en reaktor. STUK har säkerställt att den radioaktiva kobolten inte härstammar från inhemska kärnkraftverk.  

På insamlingsstationer upptäcks emellanåt små mängder radioaktiva ämnen. Senast observerades radioaktiv kobolt på insamlingsstationen i Kotka i juni 2020, då luftprovet innehöll även andra radioaktiva ämnen. Man kunde inte utreda utsläppskällan till radioaktiva ämnen, och ofta förblir också ursprunget oklart för sådana små halter.

STUK har stationer för insamling av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Luftinsamlarna suger in stora mängder luft, varvid partiklarna i luften fastnar på luftinsamlarnas filter. Av filtren kan man mäta radioaktivitetens mängd och utreda vilka radioaktiva ämnen det är fråga om. Med information om mätning av radioaktivitet samt mätresultat finns i Stuk.fi-webbtjänsten.

Till sidan Radioaktiva ämnen i utomhusluften

STUK övervakar halten av radioaktiva ämnen i luften

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland, i Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi samt Sodankylä. Med metoden kan ytterst små förändringar i strålningsläget fastställas.

Förutom genom prover som luftinsamlare samlar in övervakas den externa strålningen även med hjälp av nätverket för automatisk övervakning som består av 260 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen, som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Den normala variationen i extern strålning är större än vad som nu orsakas av aktivhalten som mätts i luftproven. Därför upptäcker inte övervakningsnätverket de halter som nu har mätts i utomhusluften.

Övervakningsnätverkets mätresultat finns på sidan Strålningsläget i dag

Mer information:
Inspektör Tero Karhunen, tfn (09) 759 88 612
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön