Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK undersöker säkerhetsincidenter inom nukleärmedicin

STUK undersöker säkerhetsincidenter inom nukleärmedicin

25.1.2023 kl 11:57
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) undersöker de mest betydande strålsäkerhetsincidenterna inom nukleärmedicin år 2023. Målet är att förstå orsakerna till incidenterna, lära av det som hänt och förbättra STUK:s egen tillsyn.

Liksom inom all verksamhet kan något oförutsägbart hända även inom nukleärmedicin. Händelserna kan till exempel bero på ett apparatfel eller en mänsklig faktor. Orsaken kan också ligga i brister i riktlinjerna eller organisationen och i kombinationer av allt som nämnts ovan.

”Vi genomför en temaundersökning, dvs. reder ut information om flera likartade händelser. I utredningen undersöks varje händelse separat, men resultaten behandlas också som en helhet”, säger överinspektör Hanna Kuivalainen som agerar som direktör för undersökningen.

Hanna Kuivalainen betonar att man med denna utredning söker just utvecklingsmöjligheter. ”Genom att reda ut de bakomliggande orsakerna till händelserna kan vi också göra nya rekommendationer som ytterligare kan förbättra säkerheten inom branschen”, konstaterar hon.

Undersökningen utförs genom att man bekantar sig med incidenter. Material erhålls också genom att intervjua delaktiga yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.

I Finland genomförs årligen mer än 43 000 medicinska radionuklidundersökingar, det vill säga forskning som utnyttjar radioaktiva ämnen som introduceras i kroppen. Nästan 3 000 radionuklidterapier med radioaktiva läkemedel utförs varje år. I Finland utförs nukleärmedicinska åtgärder av 26 hälso- och sjukvårdsenheter.

STUK tar årligen emot färre än tio anmälningar om incidenter gällande nukleärmedicinska åtgärder. Det finns inga kända incidenter där patienternas strålsäkerhet har äventyrats på grund av incidenten. Vårdpersonal och utomstående har inte heller utsatts för fara.

Kontakter:
Överinspektör Hanna Kuivalainen, tfn (09) 759 88 410
Medietjänsten, Tfn: 010 850 4761

Meddelande
Nukleärmedicin
Strålning i medicin