Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK tar vara på lärdomarna från övervakningen av Fennovoimas projekt

STUK tar vara på lärdomarna från övervakningen av Fennovoimas projekt

22.6.2022 kl 08:45
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen som övervakade Fennovoimas kärnkraftverksprojekt ska nu kontrollerat avsluta ärenden som inte har slutförts, bedöma övervakningsarbetet och samla in nya lärdomar som den dragit av övervakningen.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har informerat om övervakningen av Fennovoimas kärnkraftverksprojekt med tertialrapporter som STUK publicerat på sin webbplats. STUK:s sista tertialrapport täcker en något längre tid än ett tertial, dvs. tidsperioden från början av året till tidpunkten då STUK:s övervakningsskyldighet slutar.

Statsrådet beslutade den nionde juni att behandlingen av ansökan om byggnadstillstånd för Fennovoimas Hanhikivi 1-kärnkraftverk förfaller, eftersom den sökande återkallat sin ansökan i slutet av april. STUK fick ett brev från arbets- och näringsministeriet den tionde juni där ministeriet anmälde officiellt att projektet har förfallit och att STUK:s övervakning slutar.

I sin sista tertialrapport berättar STUK att Fennovoima ännu i början av april levererade handlingar till STUK för granskning. STUK för sin del fortsatte att granska handlingarna och övervaka projektet endast till de delar som detta var möjligt under Rysslands anfallskrig och begränsningarna som kriget föranledde.

Enligt STUK:s projektchef Janne Nevalainen avslutades Fennovoimas kärnkraftverksprojekt ur den övervakande myndighetens synvinkel vid ett skede då man under våren börjat skriva säkerhetsbedömning som behövs för byggnadstillståndet. På våren tog STUK fortfarande emot handlingar som var nödvändiga för bedömningen.

” Det fanns fortfarande betydande brister i anläggningens säkerhetsfall, som skulle ha behövt åtgärdas innan vi kunde göra en heltäckande säkerhetsanalys”, säger Janne Nevalainen.

Det viktigaste för STUK är nu att systematiskt samla in alla kunskaper som detta projekt gett oss. Lärdomarna är viktiga när STUK vidareutvecklar branschens regelverk och sin egen övervakning”, fortsätter Nevalainen.

Kontakter:
Projektchef Janne Nevalainen, tfn (09) 759 88 682
Medietjänsten, Tfn: 010 850 4761

Länkar:
Länk till tertialrapporten (på finska)

Meddelande
Fennovoima