Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK:s webbplats berättar om Tjernobylolyckans effekter i Finland och på andra ställen

STUK:s webbplats berättar om Tjernobylolyckans effekter i Finland och på andra ställen

23.4.2020 kl 13:00
Meddelande

Olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl 26.4.1986 orsakade direkta hälsokonsekvenser för ett par hundra människor. Olyckans sena effekter berör flera miljoner människor.

Människorna som befann sig i närheten av olycksområdet fick betydande sköldkörteldoser på grund av de radioaktiva jodutsläppen och till följd av detta ökade sköldkörtelcancer i området på 1990-talet.

Enligt en undersökning som gjorts av STUK, Cancerregistret och Institutet för hälsa och välfärd THL har nedfallet från kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl inte orsakat någon märkbar ökning av förekomsten av cancer i Finland. I en annan undersökning har man rett ut att de former av cancer som är känsligast för strålning, leukemi och sköldkörtelcancer hos barn, inte har ökat till följd av olyckan i Tjernobyl.

År 1987 fick finländarna via maten en stråldos som i medeltal var 0,13 millisievert. Stråldosen berodde på det radioaktiva cesium som spridit sig till Finland. Den interna stråldosen hade till år 1996 sjunkit till en femtedel, ungefär 0,02 millisievert om året. Numera utgör den extra dosen endast en knapp hundradel av den årliga totala dosen som finländarna i genomsnitt får från olika strålkällor.

Information om detta finns på STUK:s webbplats:

Mer information:
Medietjänsten: 010 850 4761

Strålning i miljön