Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK:s intensivövervakning: Höga radonhalter på arbetsplatserna även utanför radonriskområden

STUK:s intensivövervakning: Höga radonhalter på arbetsplatserna även utanför radonriskområden

2.5.2018 kl 16:25
Meddelande

På grundval av Strålsäkerhetscentralens (STUK) radonövervakning på arbetsplatser verkar det som att arbetsgivarna ännu inte känner så bra till sina skyldigheter att skydda sina anställda mot radonets skadliga verkan. Den nya strålsäkerhetslagen som behandlas i riksdagen sänker gränsvärdet för radonhalt då arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att minska radonhalten i inomhusluften.

STUK genomförde under vintern kampanjer för intensivövervakning av radon i Stubbacka i Vanda samt i Taipalsaari och Lovisa. Radonhaltens medelvärde på arbetsplatser i Stubbacka var 663 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Detta överstiger klart såväl den nuvarande gränsen (400 Bq/m3) som åtgärdsnivån (300 Bq/m3) som den nya strålsäkerhetslagen förutsätter.
 
”I samband med intensivövervakningskampanjen i Stubbacka fann man ställvis höga radonhalter på arbetsplatserna. Det högsta enskilda mätvärdet var 7 071 Bq/m3. Mätresultaten visar väl att vi kan inte invagga oss i att vi är säkra från radon enbart på basis av att arbetsplatsen eller bostaden ligger utanför områden med mätningsskyldighet, såsom Stubbacka. Om det uppmäts radonhalter som överskrider gränsvärdet, ålägger STUK arbetstagaren att sänka halterna, vilket kan göras genom enkla korrigeringsåtgärder”, berättat överinspektör Olli Holmgren vid STUK.

Den lägre åtgärdsnivån som den kommande strålsäkerhetslagen fastställer påverkar även områdena med mätningsskyldighet. Bland annat kommer alla kommuner i huvudstadsregionen att utgöra områden med mätningsskyldighet. Dessutom ska arbetsgivare i hela landet mäta radonhalten på arbetsplatsen, om arbetsplatsen är belägen på en ås eller arbetsstationen finns under markytan.

Arbetsgivarna känner dåligt till sina skyldigheter att skydda anställda mot radon

Målet för radonövervakningen är att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radon. Lördagen den 28 april firades internationella arbetarskyddsdagen och i samband med den ville STUK påminna om arbetsgivarnas skyldighet att skydda sina anställda mot för stor radonexponering.

”Under vinterns intensivövervakningsinsatser lämnade mindre än hälften av arbetsgivarna in den mätningsinformation som förutsätts. Uppskattningsvis är det överlag en på tio arbetsgivare som radonmätningsskyldigheten gäller som har uppmätt radonet. Arbetsgivaren ska se till att arbetsplatsen är hälsosam och säker för de anställda. Detta omfattar även ansvar för att de anställda inte för mycket exponeras för radon i inomhusluft”, säger Olli Holmgren. 

Exponering för radon ökar risken för lungcancer

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som förekommer i inomhusluft. Radon uppstår kontinuerligt vid nedbrytning av uran i berg- och jordmånen. Den radonhaltiga luften i jordmånen tränger sig in i byggnaders inomhusluft via springor i bottenbjälklaget. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar avsevärt risken för lungcancer. I Finland konstateras årligen cirka 2 000 lungcancerfall, varav cirka 300 har anknytning till radonexponering. Radonhalten i inomhusluften kan endast utredas genom radonmätning.

Cirka över hälften av finländarnas genomsnittliga årliga stråldos kommer från radon i inomhusluften. Den största radonexponeringen sker i hemmet. På grund av detta rekommenderar STUK att radonhalten mäts i alla finländska småhus och på första våningen i våningshus.

Mer information om radonmätningsskyldigheten på arbetsplatser
Mer information om radonmätningar

Infograf på finska i Flickr

Mer information

Överinspektör Olli Holmgren, tfn (09) 759 88 555

Radon