Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK övervakar strålningssituationen i kärnkraftverkens omgivning, en rapport om förra årets övervakning publicerad

STUK övervakar strålningssituationen i kärnkraftverkens omgivning, en rapport om förra årets övervakning publicerad

2.6.2020 kl 12:00
Meddelande

STUK:s övervakningsrapport ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2019” berättar att i Lovisa kärnkraftverks eller Olkiluoto kärnkraftverks omgivning i Euraåminne inte finns sådan radioaktivitet som skulle påverka omgivningen eller människors strålningsexponering.

Kärnkraftsbolag ansvarar för kärnkraftverkens säkerhet och de mäter också och observerar strålningen och radioaktiva ämnen i sina omgivningar. STUK:s övervakning kompletterar kärnkraftsbolagens egna miljöobservation.

STUK övervakar strålningen genom att samla in prov på land- och havsmiljöer nära kärnkraftverk samt på utomhusluften. Dessutom följer STUK halterna av radioaktiva ämnen i människor som bor i kärnkraftverkens näromgivning. Sammanlagt mättes nästan 300 prov i STUK:s övervakningsprogram i omgivningen kring kraftverken i Lovisa och Olkiluoto.  

Miljöproven analyseras på STUK:s laboratorium. Analysmetoder är gammaspektrometer och radiokemiska analyser. Varje år upptäcks små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket i en del av proven. De radioaktiva ämnen eller mängder av dem som upptäcktes förra år avvek inte märkbart från de miljöobservationer som gjort de senaste åren och mängderna var obetydliga när det gäller miljöns och människors säkerhet. Resultaten av utsläppsmätningar rapporterade av kärnkraftverken samt observationer av kärnkraftverkens egna miljöövervakning motsvarar observationer av STUK:s miljöövervakning.

Tilläggsinformation:

Överinspektör Vesa-Pekka Vartti, puhelin +358 9 759 88 593
Mediatjänst , tel. +358 10 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:34