Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK övervakar på distans och nära när Olkiluoto 3 förbereder bränsleladdning

STUK övervakar på distans och nära när Olkiluoto 3 förbereder bränsleladdning

18.5.2020 kl 12:00
Webbnyhet

Effekterna av coronaviruset syns i STUK:s sätt att övervaka Industrins Kraft Abp:s (TVO) kärnkraftverksenhet Olkiluoto 3. Den färska tertialrapporten (på finska) berättar om STUK:s övervakning gällande OL3 under årets fyra första månader.

Sedan begränsningarna orsakade av coronavirusepidemin inleddes har STUK:s inspektörer huvudsakligen arbetat på distans. Arbetsarrangemangen har inte inskränkt övervakningsprogrammet eller påverkat kvaliteten.

De arrangemang som STUK använt har även säkerställt att man kunnat utföra den nödvändiga övervakningen och kontrollerna på anläggningsplatsen. På anläggningsplatsen har STUK:s lokala inspektörer som även vanligtvis arbetar på Olkiluoto skött om övervakningen mer än tidigare.

Industrins Kraft lämnade i april in en ansökan till STUK om laddningstillstånd för kärnbränsle gällande OL3. För närvarande har kraftverksenheten OL3 ännu flera halvfärdiga ärenden angående laddningsberedskapen. Industrins Kraft konstaterar detta även själva i ansökan som de lämnade in i april.

När STUK på basis av sin övervakning har konstaterat att kraftverksenheten OL3:s beredskap samt den tekniska och organisatoriska beredskapen är tillräckliga kan den bevilja laddningstillstånd för kärnbränsle.

Mer information:
Projektchef Iiro Paajanen, tfn 09 759 88 768
Medietjänsten, tfn 010 850 4761
Olkiluoto 3 - Övervakning under byggtiden från början av januari till slutet av april 2020
Strålsäkerhetscentralen tryggar sin verksamhet under coronaepidemin

Kärnsäkerhet