Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK övervakade den omfattande årsrevisionen på Olkiluoto kärnkraftverk

STUK övervakade den omfattande årsrevisionen på Olkiluoto kärnkraftverk

17.7.2017 kl 11:20
Webbnyhet

Årsrevisionen på Olkiluoto kärnkraftverk är slut för i år. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakade årsrevisionen från planering till uppstart av anläggningen. Anläggningens tillståndshavare Industrins Kraft Abp (TVO) bär ansvaret för underhållet och för kärnkraftverkets driftsäkerhet.

Årsrevisionen på Olkiluoto började i år den 23 april, när TVO körde ner anläggningens första enhet för service. Underhållet av den första enheten tog slut första maj och under underhållet utförde TVO normala årsrevisionsarbeten, bland annat byttes cirka en femtedel av kärnbränslet till nytt.

Årsrevisionen av enhet två på Olkiluoto började den tionde maj och varade längre än ett normalt underhållsstopp på grund av omfattande underhålls- och reparationsarbeten. Vid underhållet utförde TVO utöver det normala underhållsarbetet och bränslebytet bland annat byte av huvudcirkulationspumparna. TVO bytte ut alla reaktorns sex huvudcirkulationspumpar inklusive frekvensomriktare. Dessutom utförde TVO reparationer i reaktorns tryckkärl vid årsrevisionen. Blocken på tryckkärlet som togs i bruk 1980 reparerades med en metod som inte tidigare använts i Finland.

Cirka 30 av STUKs sakkunniga övervakade årsrevisionen i år. De säkerställde att TVO beaktade strålnings- och kärnsäkerheten under årsrevisionen.  Till STUKs övervakningsarbete hör alltid granskning av underhållsplanerna och uppföljning av arbetet på platsen. STUK övervakade också organisationens verksamhet under årsrevisionen. I år orsakade årsrevisionen mycket arbete och utmaningar för TVO:s organisation. Utmaningarna vid årsrevisionerna avklarades och årsrevisionerna slutfördes på ett säkert sätt.

Årsrevisionerna upphörde när enhet två på Olkiluoto kraftverk anslöts till det nationella nätet efter att STUK beviljat tillstånd för driftstart måndagen den 17 juli.

Reparation av block i tryckkärlet

Vid tidigare årsrevisioner har TVO noterat sprickor vid inspektionerna av reaktortryckkärlet. Sprickorna har funnits på svetsfogarna för två block i reaktortryckkärlet. TVO har inspekterat sprickorna årligen och bedömt deras inverkan på säkerheten. STUK har förutsatt att TVO ska utreda orsakerna till sprickbildningen samt presentera åtgärder för att förhindra uppkomsten av nya sprickor.

År 2016 godkände STUK TVO:s plan för en förebyggande reparation av alla block på reaktortryckkärlen för Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2. Det finns totalt tio block på vardera anläggningsenheten. Reparationen genomförs genom att bearbeta svetsen på insidan av blocket och svetsa på en utfyllnadsbeläggning med en tillsats som är mindre utsatt för spänningskorrosion. Metoden har inte tidigare använts vid kärnkraftverken i Finland. Samtidigt reparerar TVO de identifierade sprickorna i blocken.

TVO påbörjade den planenliga reparationen av blocken vid årets årsrevision genom att reparera de observerade sprickorna i enhet två. Reaktorn hade tömts på bränsle inför reparationsarbetet. STUK övervakade reparationsarbetet på platsen samt granskade och godkände arbetsresultaten. Reparationerna av blocken fortsätter nästa år på enhet ett.

Strålningen orsakade inte fara för människor eller miljö

I Olkiluoto underskred stråldoserna för de arbetstagare som deltog i årsrevisionen klart både de dosgränser som stadgas i strålskyddsförordningen och kraftbolagets egna dosgränser. På grund av den omfattande årsrevisionen av enhet två var den totala dosen för de anställda som deltog i årsrevisionen dock större än vid föregående årsrevision.

De radioaktiva ämnena orsakade heller ingen fara utanför anläggningen. STUK övervakar radioaktiviteten i omgivningen kring kraftverket i Olkiluoto och tar med jämna mellanrum prover från luft, land och hav. I de luftprover som togs i omgivningen kring kraftverket under årsrevisionen kunde man inte upptäcka några radioaktiva ämnen som skulle ha härstammat från kraftverket.

Mera information:

Biträdande direktör Tomi Routamo, tfn (09) 759 88 577
Kommunikation, tfn (09) 759 88 210

www.stuk.fi
www.facebook.com/sateilyturvakeskus
www.twitter.com/STUK_FI

Kärnsäkerhet