Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK övervakade, årsrevisionen vid Lovisa kärnkraftverk avslutades

STUK övervakade, årsrevisionen vid Lovisa kärnkraftverk avslutades

4.10.2021 kl 12:49
Meddelande

Fortum Power and Heat (Fortum) slutförde årsrevisionen vid Lovisa kärnkraftverk den 4 oktober när kraftverkets första enhet inledde elproduktionen efter revisionen. Årsrevisionen inleddes den 22 augusti med underhåll av kraftverkets andra enhet.

Cirka 30 sakkunniga från Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakade årsrevisionen. STUK har till uppgift att övervaka att årsrevisionen utförs i enlighet med bestämmelserna.

Fortum utförde en så kallad kort årsrevision av kärnkraftverkets båda kraftverksenheter, där bolaget bytte ut en del av reaktorns bränsle mot färskt bränsle, såg till att behövliga reparationsarbeten utfördes och fortsatte förnyandet av anläggningens skärmnings- och automationssystem samt andra mindre arbeten som syftade till att förbättra anläggningens säkerhet.

Under årsrevisionen testade Fortum också alla bränsleelement i anläggningens andra enhet. I våras upptäckte man vid anläggningen ett litet bränsleläckage. Läckaget påverkade dock inte anläggningens säkerhet, så utredningarna kunde göras i samband med årsrevisionen. Vid testerna hittade man läckaget och det bränsleelement som den var i byttes ut mot ett nytt.

Mer information

Projektchef Tomi Koskiniemi, tfn (09) 759 88 642
​​​​​​​Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet