Tillbaka till föregående sida

STUK ordnar en radonkampanj på Åland i januari

STUK ordnar en radonkampanj på Åland i januari

11.1.2017 kl 12:17
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) ordnar en kampanj Fritt från radon på Åland i januari för att öka ålänningarnas kunskap om radon och om risken att insjukna i lungcancer till följd av radon i inomhusluften. Under kampanjen erbjuds invånarna på Åland radonmätningar till ett förmånligt pris.

”Syftet med Fritt från radon -kampanjen är att hitta de bostäder som har för höga halter radioaktivt radon i inomhusluften och att ge invånarna råd för hur man kan sänka radonhalten. Radon är en osynlig och luktfri gas som transporteras från jordmånen till inomhusluften. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Radon ökar särskilt rökares risk att insjukna i lungcancer”, berättar överinspektör Tuukka Turtiainen från STUK.

Åland valdes till mål för kampanjen, eftersom det enligt STUK:s uppgifter endast har gjorts radonmätningar i cirka tre procent av de åländska egnahemshusen och radhusbostäderna. Enligt dessa mätningar i nästan fjärdedel av lägenheterna har radonhalten varit för hög.

”På Åland finns över 9 000 småhusbostäder, men det finns endast mätresultat från cirka 300 bostäder. I de bostäder där man gjort mätningar var radonhalten högre än i Finland i genomsnitt, så vi hoppas att man nu på Åland uppmuntras till att undersöka radonhalten i bostäderna”, konstaterar Tuukka Turtiainen och fortsätter att kampanjen har börjat positivt. Man har beställt mätningar flitigt och kommunerna har varit aktiva att informera om kampanjen.

Radonkarta över Åland

Att mäta är enkelt

Radonhalten kan endast utredas genom mätning. Mätningsperioden pågår från början av november till slutet av april. STUK rekommenderar att radonhalten ska mätas i alla småhus, radhus och i lägenheter på de nedersta våningarna i höghus.

Ålänningarna kan under perioden 9.1–5.2.2017 erhålla radonmätning till kampanjpris av STUK, Radonfix Suomi eller Suomen Radonhallinta.

Det är enkelt att mäta radonhalten. Mätningslaboratoriet skickar mätningsburken per post till beställaren. Mätningsburken placeras ut i lägenheten i minst två månader. Efter att mätningsburken varit utplacerad i tillräckligt lång tid returneras den till laboratoriet i ett kuvert och inom tre månader får beställaren mätningsresultatet per post. Ifall radonhalten är alltför hög får beställaren även rekommendationer för saneringsbehov.

Radonsaneringen lönar sig

Om mätningen visar att radonhalten är för hög, finns det enkla och fungerande sätt att minska radonhalten. Valet av saneringsmetod påverkas av den uppmätta radonhalten, marken under byggnaden, utfyllnad, husets konstruktioner och ventilationen. Den mest effektiva metoden är radonsug. I en del fall kan det räcka med att man reparerar en illafungerande ventilation.

”Att radonsanera en bostad kostar i genomsnitt 2000–4000 euro, vilket är en liten investering jämfört med bostadens värde. Många människor känner idag till att radon utgör en hälsorisk och förstår därför att fråga efter radonresultat i samband med bostadsaffärer”, uppskattar Tuukka Turtiainen.

Fritt från radon -kampanjen är en del av ett riksomfattande program som stöds av social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information

Överinspektör Tuukka Turtiainen, STUK, tfn (09) 759 88 473
Informatör Leena Hietanen, STUK, tfn (09) 759 88 215

Läs mer om radon och ämnets hälsoinverkningar samt om radonmätning och -sanering
Radonkartor och radonhalter per postnummerområde 
Bilder i Flickr

Beställning

Ålänningarna kan under perioden 9.1–5.2.2017 erhålla radonmätning till kampanjpris av STUK, Radonfix Suomi eller Suomen Radonhallinta.

Strålsäkerhetscentralen:
http://verkkokauppa.stuk.fi/?l=sv (kampanjkod:2125)
Tfn (09) 75988552 /Joenvuori.
Kampanjpriset för en burk är 43,40 € (inkl. moms)

Radonfix Suomi:
http://www.radonfix.fi/mittaus (kampanjkod: Åland)
Tfn 050 9189672
Kampanjpriset för en burk är 35,00 € (inkl. moms)

Suomen Radonhallinta:
http://www.landauernordic.se/aland/
Tfn +46 (0)18 56 88 00
Kampanjpriset för en burk är 39 € (inkl. moms)
Radon
uppdaterad
11.1.2017 kl 13:34
Dela denna sida

Dela denna sida