Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK observerade lite radioaktivt jod i utomhusluften

STUK observerade lite radioaktivt jod i utomhusluften

13.5.2020 kl 12:30
Webbnyhet

På Strålsäkerhetscentralens mätstation för ytluft i Kotka observerades i månadsskiftet april-maj en mycket liten mängd radioaktivt jod.

Enligt de preliminära mätresultaten fanns det 0,3 mikrobecquerel av jodisotopen 131 per kubikmeter luft. Den uppmätta jodhalten överskrider precis observationsgränsen för mätinstrumenten och är obetydlig för människors och miljöns säkerhet.

STUK mäter halterna av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Mätresultaten finns till påseende på STUK:s webbplats.

Jod-131 används generellt inom medicin vid vård av hypertyreos och sköldkörtelcancer och den tillverkas i många länder. Det uppstår även till exempel i samband med kärnkraftverkens drift.

Mer information:
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön