Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK observerade ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet vid strålningsövervakningen av miljön år 2020

STUK observerade ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet vid strålningsövervakningen av miljön år 2020

1.7.2021 kl 09:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) övervakar strålningen i miljön på många sätt. Föremål för övervakningen är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön finns i årsrapporten Strålningsövervakning av miljön i Finland 2020.

STUK:s årsrapport om strålningsövervakningen av miljön innehåller en sammanfattning av resultaten från strålningsövervakningen 2020 samt jämförelser med resultat från tidigare år.

”Vid strålningsövervakningen av miljön har ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerats år 2020, men små mängder av konstgjorda radioaktiva ämnen observerades i vissa miljöprov. Dessa radioaktiva ämnen har dock ingen inverkan på människors hälsa”, berättar laboratoriedirektör Aleksi Mattila från Strålsäkerhetscentralen.

I rapporten finns också ett sammandrag över övervakningen av Östersjöns radioaktivitet. Det är viktigt att övervaka radioaktiva ämnen som uppstår i Östersjön på grund av människor, så att de risker ämnena orsakar naturen och människor kan minimeras.

”Aktivitetskoncentrationerna i Östersjön fortsätter att minska och är snart på den nivå de var före olyckan i Tjernobyl 1986”, konstaterar Mattila.

I och med att mätnings- och analysmetoderna utvecklas vidare intresserar övervakningen av radioaktiviteten i Östersjön även internationellt, och STUK deltar i internationellt forskningssamarbete.

Övervakningsprogram för strålning i miljön

Till STUK:s övervakningsprogram för strålning i miljön hör övervakning av konstgjorda radioaktiva ämnen i miljön. Till programmet hör också bestämning av naturliga radioaktiva ämnen. I övervakningsprogrammet mäts strålningens externa doshastighet samt radioaktiviteten i utomhusluftens radioaktiva ämnen, radioaktivt nedfall, yt- och dricksvatten, avloppsslam, mjölk och livsmedel. Programmet inkluderar också radioaktiva ämnen i människokroppen samt radon i inomhusluft.

Strålningsövervakningens resultat på Stuk.fi

STUK sammanfattar resultaten från sin övervakning i årsrapporter, men de nyaste uppgifterna om strålning i miljön finns på STUK:s webbplats. Mätningsresultaten publiceras i webbtjänsten Stuk.fi allt eftersom de blir färdiga. En del av resultaten flyttas automatiskt från STUK:s egna system till webbplatsen.

Mer information:
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön
uppdaterad
1.7.2021 kl 09:03