Tillbaka till föregående sida

STUK kräver bättre säkerhetskultur inom kärnkraftverksprojektet i Pyhäjoki

STUK kräver bättre säkerhetskultur inom kärnkraftverksprojektet i Pyhäjoki

3.11.2017 kl 08:19
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) föreslår en rad krav gällande säkerhetskulturen för Fennovoima som planerar kärnkraftverket i Hanhikivi i Pyhäjoki. De organisationer som deltar i kraftverksprojektet ska förbättra sin verksamhet innan de börjar bygga anläggningen.

STUK kräver till exempel att Fennovoima förbättrar övervakningen av de organisationer som planerar och bygger kärnkraftverket. För närvarande motsvarar inte säkerhetskulturen vid kraftverksleverantören RAOS Project och huvudentreprenören Titan 2 de finländska förväntningarna.

Dessutom kräver STUK att Fennovoima ser till att de organisationer som ingår i projektet förbättrar förfaranden för beslutsfattandet i säkerhetsfrågor. STUK uppmanar bolagen att berätta mer öppet om motiveringarna till de beslut som fattas inom projektet.

Fennovoima ska även se till att man i samband med beslutsfattande i frågor angående organisationsutveckling och säkerhet i högre grad beaktar långsiktiga effekter. På grund av projektets tidtabell verkar de kortsiktiga målen framhävas på bekostnad av effekterna på låg sikt.

Framsteg har gjorts, men det finns saker att förbättra

Pia Oedewald, överinspektör för säkerhetskultur och ledarskap vid STUK, konstaterar att även om det under den senaste tiden gjorts framsteg i Fennovoimas säkerhetskultur, visar listan på krav att det ännu finns rum för förbättring. I ett beslut i samband med detta lyfte STUK fram de viktigaste omständigheterna med tanke på de finländska säkerhetskraven.

Beslutet bygger på en bedömning av säkerhetskulturen vid kraftverksleverantören RAOS Project och huvudentreprenören Titan 2 som STUK beställde i december 2016.  STUK förutsätter att Fennovoima med omsorg behandlar de i VTT:s rapport fastställda omständigheterna och vidtar nödvändiga åtgärder. ”Tillståndssökanden Fennovoima är i sista hand ansvarig för projektets totala strålnings- och kärnsäkerhet”, berättar Pia Oedewald.

Resultatet av VTT:s undersökning påverkar även hur STUK övervakar Fennovoimas kärnkraftverksprojekt. ”Organisationerna förändras konstant, och därför är det viktigt att STUK fokuserar på att övervaka deras resurser och verksamhetssätt utöver övervakningen av själva anläggningstekniken och -planeringen”, berättar Oedewald.

Som tillsynsmyndighet deltar STUK inte i bolagens beslutsfattande eller ger råd om genomförandet av anläggningsprojektet. STUK kan dock instruera projektdeltagarna i att förstå de finländska säkerhetskriterierna och förutse betydelsen av beslut. STUK ska kunna till exempel kontrollera att de ryska organisationerna som deltar i projektet förmår arbeta enligt finländska krav. ”Här hjälper naturligtvis även det att vi lär oss att bättre förstå det ryska verksamhetssättet”, påpekar Oedewald.


Bilagor (PDF):
STUK:s beslut (på finska)
Föredragningsmemorandum (på finska)
Evaluation of safety culture of the Hanhikivi-1 project key organizations – delvis offentlig

Mer information:
Överinspektör Pia Oedewald, tfn (09) 759 88 470

Ydinturvallisuus
Dela denna sida

Dela denna sida