Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK International Oy har utsett Pekka Ottavainen till bolagets verkställande direktör

STUK International Oy har utsett Pekka Ottavainen till bolagets verkställande direktör

20.4.2017 kl 15:30
Meddelande

STUK International Oy:s styrelse har utsett diplomingenjör Pekka Ottavainen till bolagets verkställande direktör från och med den 1 maj 2017. Det nya bolaget som är helägt av finska staten arbetar internationellt. Det producerar experttjänster för säker användning av kärnenergi och strålning.

”Ottavainen har gedigen erfarenhet av att grunda ett nytt tillväxtföretag samt av internationell marknadsföring och försäljning. Han kommer till STUK International Oy från FinNuclear rf, där han var med om att starta ett finländskt exportnätverk inom kärnenergibranschen”, berättar styrelsens ordförande Ilona Lindholm.  

Bolaget administrerar serviceprojekt och köper huvudsakligen den expertis som de behöver av Strålsäkerhetscentralen STUK och vid behov även av andra aktörer inom strålnings- och kärnsäkerhet. ”STUK International Oy verkar i nära samarbete med Strålsäkerhetscentralen. Det nya bolaget kan bättre reagera på kundernas behov och på den internationella konkurrensen än ett ämbetsverk. Bolaget erbjuder möjligheter att bedriva affärsverksamhet och utveckla kunnandet inom kärn- och strålsäkerhet även i Finland. Bolagets och STUK:s ekonomi är tydligt åtskilda. Verksamheten har ingen inverkan på myndighetens oberoende eller dess arbete i Finland”, tillägger styrelseledamoten och STUK:s generaldirektör Petteri Tiippana.  

”Med hjälp av STUK International Oy kan vi förbättra kärn- och strålsäkerheten i länder som behöver detta men som ännu inte har tillräckligt med egen kompetens för sådan verksamhet. Uppdraget är mycket betydelsefullt för mig och jag ser fram emot att få börja bygga samarbete mellan olika aktörer”, säger verkställande direktör Pekka Ottavainen.    

Mer information:
Ilona Lindholm, styrelsens ordförande 040 5938679
Petteri Tiippana, styrelseledamot och STUK:s generaldirektör 09 759881

STUK INTERNATIONAL OY

  • Ett aktiebolag som är helägt av finska staten
  • Statsrådet godkände avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen den 17 mars 2016
  • Verkar globalt
  • På engelska är bolagets namn STUK International Ltd
  • Tillhandahåller experttjänster inom säker användning av kärnenergi och strålning samt bedriver forskning och utveckling i detta område
  • Kunderna är myndigheter som ansvarar för strål- och kärnsäkerheten i olika länder samt andra aktörer i branschen
  • STUK International Oy administrerar projekt och köper huvudsakligen den expertis som de behöver av Strålsäkerhetscentralen samt vid behov även av andra aktörer inom strål- och kärnsäkerhet.
  • Styrelsens ordförande är Ilona Lindholm (Teknologiska forskningscentralen VTT)
  • De övriga styrelseledamöterna är Ilpo Nuutinen (Statsrådets kansli VNK), Jorma Aurela (Arbets- och näringsministeriet), Kirsi Alm-Lytz (Strålsäkerhetscentralen STUK) och Petteri Tiippana (Strålsäkerhetscentralen STUK)

PEKKA OTTAVAINEN

Ottavainen har verkat som direktör för FinNuclear sedan år 2015. Före det innehade han posten som verkställande direktör för energibolaget Voimaosakeyhtiö SF åren 2011–2014. Tidigare arbetade han i olika ledaruppdrag i energibolaget Pohjola Voima i 15 års tid. Ottavainen är utbildad diplomingenjör.

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
20.4.2017 kl 15:40