Tillbaka till föregående sida

STUK inledde en radonkampanj i Egentliga Tavastland

STUK inledde en radonkampanj i Egentliga Tavastland

24.11.2016 kl 14:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) vill rikta invånarnas uppmärksamhet i Egentliga Tavastland på risken att insjukna i lungcancer till följd av radon i inomhusluften genom att i området inleda en radonkampanj. Syftet med kampanjen är att hitta de bostäder som har för höga halter radioaktivt radon i inomhusluften och att ge invånarna råd för hur man kan sänka radonhalten. Egentliga Tavastland är ett av de värsta radonområdena i Finland.

Hälften av finländarnas stråldos kommer från radon. Radon är en osynlig och luktfri gas som transporteras från jordmånen till inomhusluften. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Radon ökar särskilt rökares risk att insjukna i lungcancer. Den högsta radonexponeringen sker i hemmen.

”Egentliga Tavastland är ett av fem landskap med höga radonhalter. I området har uppmätts rikligt med höga radonhalter”, berättar inspektör Olli Holmgren från STUK. Till exempel enligt mätningar som har utförts i Tavastehus är det skäl att sänka radonhalten i nästan 40 procent av småhusen och i Humppila, Janakkala och Hausjärvi uppgår antalet till rejält över 40 procent. Exceptionellt höga halter har uppmätts i Torvoila i Tavastehus och i Humppila centrum.

Radonhalterna kan variera mycket även inom ett litet område. På Strålsäkerhetscentralens webbplats finns statistik över radonmätningarna per kommun och per postnummerområde. Det kan finnas för mycket radon i vilket område som helst.

Kampanjmätningar fram till slutet av januari

”I syfte att uppmuntra invånare i Egentliga Tavastland att mäta radonhalten i sina hem besökte vi lördagen den 19 november Tavastehus för att prata om riskerna med radon och för att dela ut 150 gratis radonmätningsenheter. Fram till slutet av januari erbjuder STUK dessutom invånarna i Egentliga Tavastland en möjlighet att beställa radonmätning till kampanjpris”, berättar Olli Holmgren.

Invånarna i Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Tavastehus, Janakkala, Jockis, Loppis, Riihimäki, Tammela och Ypäjä kan under kampanjen beställa en radonmätning i STUKs webbutik till priset 43,40 €/mätningsburk. STUKs normala pris i webbutiken är 57,04 €/burk. Anteckna kampanjkoden 2123 på beställningen när du beställer i webbutiken. Ange också mätningsplatsens postnummer, som ska ligga på kampanjområdet.

Enkelt att mäta radonhalten

Radonhalten kan endast utredas genom mätning. Mätningsperioden pågår från början av november till slutet av april. STUK rekommenderar att radonhalten ska mätas i alla småhus, radhus och i lägenheter på de nedersta våningarna i höghus. På STUKs webbplats hittar du information om andra aktörer som erbjuder radonmätningar.

”Mätningen görs genom att placera en mätningsburk i sov- eller vardagsrummet i två månader. Efter att mätningstiden har upphört returneras burken för analys och utöver resultaten får beställaren även rekommendationer för saneringsbehov ifall radonhalten är alltför hög”, förklarar Olli Holmgren.

På Strålsäkerhetscentralens webbplats finns en företeckning över företag som har meddelat att de erbjuder radonsaneringstjänster. Efter att kampanjen i Egentliga Tavastland har avslutats ordnar STUK en gratis utbildningsdag om radonsanering för saneringsbyggare i Tavastehus onsdagen den 15 februari 2017.

Mer information

Inspektör Olli Holmgren, STUK, tfn (09) 759 88 555
Informatör Leena Hietanen, STUK, tfn (09) 759 88 215

STUKs webbutik
Läs mer om radon och ämnets hälsoinverkningar samt om radonmätning och -sanering
Finlands radonkartor
Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner
Aktörer som erbjuder radonmätningar (på finska)
Företag som erbjuder radonsanering
 

Radon
uppdaterad
5.9.2017 kl 16:28
Dela denna sida

Dela denna sida