Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK iakttog radioaktivt cesium i luften i Helsingfors – man behöver skydda sig först mot en miljonfaldig halt

STUK iakttog radioaktivt cesium i luften i Helsingfors – man behöver skydda sig först mot en miljonfaldig halt

8.3.2016 kl 14:09
Meddelande

Mätstationen på Strålsäkerhetscentralens (STUK) tak i Kasåkern i Helsingfors uppmätte den 3 och 4 mars ovanligt mycket radioaktivt cesium-137. Mängden cesium i luften var inte så stor att den skulle påverka människornas hälsa.

Direktör Tarja K. Ikäheimonen på STUKs avdelning för övervakning av strålning i miljön och beredskap påpekar att proverna från STUKs partikelinsamlare uppvisar konstgjorda radioaktiva ämnen regelbundet varje år. Cesium-137, som observeras regelbundet, härstammar till största delen från nedfall efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl år 1986.

Direktör Ikäheimonen konstaterar att även om radioaktiviteten som nu iakttagits inte utgör någon fara så är mängden ändå osedvanligt stor. Därmed kan cesiumet inte härstamma från nedfallet efter Tjernobyl den här gången. Eftersom provet endast innehåller cesium-137 kan det överhuvudtaget inte vara fråga om ett utsläpp från en kärnreaktor.

”Mätvärdet, 4 000 mikrobecquerel per kubikmeter luft, är cirka tusenfalt större än det normala”, säger direktör Ikäheimonen. Hon påpekar även att en tusenfalt större halt än det normala i det här fallet innebär att halten är cirka en miljondel av den halt som människorna borde skydda sig mot.

För närvarande känner man inte till var det radioaktiva cesiumet som STUK iakttagit härstammar från, men man utreder källan. STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland: i Helsingfors, Kotka, Imatra, Kuopio, Kajana, Rovaniemi Sodankylä och Ivalo. Proverna från samma tid från de övriga orterna än Helsingfors har ännu inte analyserats. Efter analyseringarna får man bättre information om hur det radioaktiva ämnet har spridit sig. På fredag och lördag strömmade luft till Helsingfors från ostlig och sydostlig riktning.

Det automatiska nätverket varnar om strålningsnivån höjs

STUK övervakar extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Dessa mätstationer samlar inte in prover från luften utan de mäter strålningen i miljön direkt i realtid. Mätstationerna larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. De halter som nu iakttagits med partikelinsamlarna är så små att de inte syns ens som en liten ökning jämfört med den normala bakgrundsstrålningen utomhus och därför upptäcker övervakningsnätet dem inte.

Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften finns på STUKs webbplats.

Ytterligare information

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Strålning i miljön