Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK har publicerat en nationell redogörelse i enlighet med kärnsäkerhetskonventionen

STUK har publicerat en nationell redogörelse i enlighet med kärnsäkerhetskonventionen

26.8.2019 kl 11:30
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen har publicerat en nationell redogörelse i enlighet med kärnsäkerhetskonventionen (Convention on Nuclear Safety) och överlämnat den till Internationella atomenergiorganet IAEA. I redogörelsen beskriver Finland sina nationella åtgärder för att uppfylla kärnsäkerhetskraven på det sätt som konventionen kräver.
Strålsäkerhetscentralens redogörelse är en aktuell översikt över kärnsäkerheten i Finland. Den går detaljerat in på anläggningsspecifika säkerhetsbedömningar, säkerhetsfrågor som uppstått samt förverkligade säkerhetsförbättringar. Dessutom berättar man i redogörelsen hur Finland verkställer konventionens krav vad gäller myndighetsverksamhet och regelverk.

I redogörelsen konstaterar man att Finland uppfyller kärnsäkerhetskonventionens krav och främjar förverkligandet av konventionens mål. Vid finländska kärnkraftverk har utförts förbättringar för att på lång sikt öka säkerheten ända sedan anläggningarna togs i bruk. Även rekommendationerna från stresstesten efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har förverkligats. Därmed har finländska kärntekniska anläggningar inget omedelbart behov av att göra säkerhetsförbättringar till följd av konventionen – det här betyder ändå inte att säkerheten inte borde utvecklas mer detaljerat i enlighet med den nationella lagstiftningen.

I redogörelsen har identifierats god praxis och utmaningar kopplade till kärnsäkerheten i Finland. God praxis är till exempel att främja säkerhetskulturen, SAFIR-forskningsprogrammet (http://safir2022.vtt.fi/) och grupperna av frivilliga som utbildats i strålningsmätning (https://www.stuk.fi/sv/web/sv/-/en-grupp-frivilliga-utbildas-for-stralningsmatning) som stödjer myndigheternas verksamhet vid eventuella olyckor.  Utmaningar är bland annat att utveckla övervakningen och regelverket till att bli mer riskmedveten och betona tillståndshavarnas ansvar samt möjligheterna att bevilja tillstånd för ny teknologi. Under de kommande åren måste man också att förbereda inför anläggningarnas åldrande och därtill övergången av Olkiluoto 3 från byggnadsprojekt till fungerande anläggning, vilket förutsätter ett nytt tillvägagångssätt av både STUK och Industrins Kraft.

Konventionen skapar en grund för utvecklingen av kärnsäkerheten på en global nivå

Kärnsäkerhetskonventionen skapar en folkrättslig grund för utvecklingen av kärnsäkerheten på en global nivå. Länderna som undertecknat konventionen ska regelbundet överlämna en redogörelse till IAEA över sitt arbete för att främja kärnsäkerhetsmålen som definieras i konventionen.

Ett centralt verktyg för verkställandet av konventionen är de så kallade granskningsmötena där konventionens andra parter kommenterar redogörelsen. Finlands redogörelse bedöms vid det åttonde granskningsmötet som ordnas under våren 2020.

Redogörelsen i sin helhet i Julkari: https://www.julkari.fi/handle/10024/138428

Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329
Direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663    
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Kärnsäkerhet
uppdaterad
30.11.2020 kl 14:34