Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK har begärt att polisen utreder ett fall där sekretessbelagda material har hittats hemma hos en tidigare arbetstagare hos Fennovoima

STUK har begärt att polisen utreder ett fall där sekretessbelagda material har hittats hemma hos en tidigare arbetstagare hos Fennovoima

18.6.2019 kl 14:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen STUK har underrättats av polisen om att det hos en tidigare arbetstagare hos Fennovoima har hittats sekretessbelagda material om säkerhetsplaneringen vid kärnkraftverk. STUK har begärt att polisen utreder om ett brott har begåtts och skickat en begäran om utredning till Fennovoima gällande behandlingen av de sekretessbelagda materialen.

STUK har informerats av polisen om att det hemma hos en tidigare arbetstagare vid Fennovoima har hittats sekretessbelagda myndighetshandlingar i anslutning till kraven som fastställts för planeringen av skyddsarrangemang vid kärnkraftverken. I handlingarna anges inte hur skyddsarrangemangen har ordnats vid kärnkraftverken. Personen har under den tid som anställningen pågick haft rätt att behandla dessa handlingar. 

STUK har begärt att polisen utreder personens förfarande i samband med behandlingen på grund av det betydande allmänna behovet av sekretess som gäller för handlingarna. Genom STUK:s beslut är behandlingen av dokumenten begränsad till enbart vissa lokaler och vissa slag av system.  

Begäran om utredning till Fennovoima

På grund av incidenten har STUK även lämnat en begäran om utredning till Fennovoima. Syftet med begäran om utredning är att klarlägga processerna och arrangemangen i anslutning till behandlingen av de sekretessbelagda materialen.

”STUK ser allvarligt på incidenten och har därför lämnat en begäran om utredning till polisen och till Fennovoima. Det är alltid verksamhetsutövaren som ansvarar för säkerheten. I de inspektioner som STUK har förrättat hos Fennovoima har det inte tidigare fastställts betydande brister i fråga om behandlingen av sekretessbelagda handlingar. Strålnings- och kärnsäkerheten har inte äventyrats på grund av händelsen“, konstaterar överinspektör Thomas Ruuhonen vid STUK: s enhet för skyddsarrangemang vid kärnkraftverk.

Begäran om utredning har lämnats till polisinrättningen i Västra Nyland och polisen ansvarar för informationen i fråga om undersökningen. Strålsäkerhetscentralen har inte mer att rapportera i fallet.  

När Fennovoimas svaromål är klart informerar STUK om begäran av utredning på hösten.

Mer information:

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stålsäkerhetscentralen
uppdaterad
30.11.2020 kl 14:35