Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK gav tillstånd att starta OL3 reaktorn

STUK gav tillstånd att starta OL3 reaktorn

16.12.2021 kl 09:02
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) beviljade i dag Industrins Kraft Abp (Industrins Kraft) tillstånd för kriticitets- och lågeffekttest, vilket innebär att bolaget för första gången kan inleda en kärnreaktion i reaktorn i Olkiluotos kärnkraftsenhet tre (OL3).

I tillståndet anger STUK att förutsättningarna för kriticitets- och lågeffekttester är uppfyllda och att driftsättningsprov utförda före det första kriticitetsprovet visar att anläggningen fungerar som planerat. Driftsättningstesterna omfattar också omtestning efter ändringar.

Innan reaktorn görs kritisk kommer STUK att  fastställa startberedskapet på anläggningsplatsen. I detta sammanhang kontrollerar STUK att de öppna frågor som presenteras i beslutet om tillstånd för kriticitets- och lågeffekttester är i ordning.

STUK övervakar uppstarten av reaktorn samt lågeffekttesterna på plats i Olkiluoto. Industrins Kraft ökar successivt effekten i reaktorn. Industrins Kraft behöver STUKs tillstånd för att öka effekten till över fem procent av reaktorns fulla kapacitet, samt för att öka effekten till över 30 och 60 procent.

Lärdom och säkerhet från heta tester

Industrins Kraft började ladda bränsle i OL3 i mars. STUK följde med när laddningen påbörjades och fortskred i Olkiluoto. STUK granskade även planerna och anvisningarna för de heta tester som följde laddningen och övervakade de viktigaste testerna i Olkiluoto.

Under de heta testerna kunde Industrins Kraft exempelvis visa att de problematiska vibrationerna i tryckhållarens anslutningsledning har kunnat minskas tillräckligt genom att lägga till dämpare i ledningen.

Projektchef Essi Vanhanen på Strålsäkerhetscentralen säger att anläggningen har varit en plats för lärande för alla deltagare.

Industrins Kraft undersökte de avvikande händelserna som inträffade under provdriften och gjorde utredningar om de viktigaste händelserna. STUK följde framskridandet av provdriften, problemlösningen och granskade de viktigaste ändringsarbetsplanerna samt utförde nödvändiga inspektioner på de reparerade och modifierade anläggningarna.

Tillstånd (på finska) - Pdf
Föredragningspromemoria (på finska) - Pdf

Övervakning från bränsleladdning till början av kriticitet (Stuk.fi)
 

Ytterligare information:
Projektchef Essi Vanhanen, tfn (09) 759 88 242
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
16.12.2021 kl 09:41