Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Uppstartstillstånd för Olkiluotos enhet två

Uppstartstillstånd för Olkiluotos enhet två

16.12.2020 kl 13:34
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) gav på tisdag kväll 15.12 Industrins Kraft Abp (TVO) tillstånd att starta enhet 2 i Olkiluoto, som på torsdagen den 10.12 snabbstoppats och körts till kall avställning.

TVO har undersökt orsakerna till händelsen och utfört nödvändiga inspektioner och underhållsarbeten. På så sätt säkerställde de att de säkerhetskritiska utrustningarna och systemen fungerar.

STUK övervakade arbetet på anläggningsområdet och granskade de rapporter som TVO lämnat in. Enligt STUKs bedömning har TVO utfört grundliga utredningar och inspektioner för att säkerställa säkerheten.

Efter starttillståndet övervakar STUK fortfarande de tester som utförs på anläggningsplatsen.

En strålningstopp i ångrörledningen stoppade anläggningen

Enhet 2 vid kärnkraftverket i Olkiluoto har varit avstängd efter det automatiska snabbstoppet på torsdagen den 10.12. Snabbstoppet orsakades av en tillfällig förhöjning av strålningsnivån i anläggningens ångrörledning. Orsaken till strålningstoppen var att för varmt vatten hamnade i filter i reaktorns rengöringssystem. På grund av detta lossade material från filtren. Detta material blev radioaktivt när det passerade genom reaktorn.

Den 3 - 4 faldiga ökningen av strålningsnivåerna från det normala inledde reaktorns snabbstopp, inneslutningsisoleringen och inneslutningens sprinkling som automatiska säkerhetsåtgärder. Säkerhetssystemen fungerade som planerat.

I ett sånt här fall startas inneslutningsisoleringen och sprutningen för säkerhets skull, på grund av att den ökade strålningsnivån kunde bero på betydande bränsleskador eller rörledningsskador som hotar reaktorns säkerhet. I det här fallet var det ingendera, och det fanns ingen verklig strålningsolycka eller hot om sådan. Händelsen utgjorde ingen fara för arbetare eller miljön.

INES noll

STUK bedömer att händelsen tillhör kategori noll på skalan av International Nuclear Event Assessment System (INES). Händelsen var exceptionell, men dess säkerhetsbetydelse var låg, och den kunde inte placeras på den egentliga sju-punktsskalan i klassificeringssystemet.

Även om det inte fanns någon verklig fara eller hot om fara, visade de första indikationerna på situationen möjligheten till ett haveri, så de åtgärder som vidtogs av TVO, STUK och andra organisationer för att säkerställa säkerheten var motiverade och i enlighet med beredskapsinstruktionerna.

Mer information:
Biträdande direktör Tomi Routamo, tel. (09) 759 88 577
Projektledare Niko Mononen, tel. (09) 759 88 429
Medietjänst, tel. 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
4.3.2021 kl 18:34