Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK får nya lokaler i Ånäs i Vanda

STUK får nya lokaler i Ånäs i Vanda

2.5.2019 kl 11:01
Webbnyhet

Nya lokaler byggs åt Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Ånäs i Vanda. Den nya byggnaden planeras bli färdig under våren 2022. STUK har ingått ett villkorat avtal med Senatfastigheterna om uthyrningen av lokalerna. Statsrådets finansutskott tillstyrkte 17.4.2019 förslaget om uthyrningen.

Med de nya lokalerna vill STUK försäkra att det även i framtiden kan sköta krävande expertuppgifter och utveckla verksamheten och arbetsmetoderna samt samtidigt bemöta målen för statens lokalstrategi, som förutsätter en allt effektivare lokalanvändning och övergången till en aktivitetsbaserad arbetsplats.

”Målet vi fastställt i vår vision är världens lyckligaste tjänstemän, bästa myndighet och de nöjdaste kunderna – ett strålsäkert Finland. Det är bra att vi nu får lokaler som stödjer oss i att kunna uppnå dessa mål. Utrymmena görs anpassningsbara så att vi kan utveckla och hämta nya sätt att arbeta och de erbjuder en miljö där våra experter kan arbeta på ett smidigt sätt och där de också mår bra”, konstaterar direktör Kaisa Koskinen vid STUK.

Senatfastigheterna började redan år 2014 en utredning om tillståndet på STUK:s nuvarande byggnad i Kasåkern. Utifrån utredningen konstaterade Senatfastigheterna med hänsyn till byggnadens tillstånd och statsförvaltningens nya utrymmeskrav att en grundlig renovering skulle vara varken funktionellt eller ekonomiskt rimlig. Följaktligen började man söka efter nya lokaler åt STUK, antingen en helt ny byggnad eller en befintlig byggnad, i samband med vilken man eventuellt kunde bygga nya utrymmen.

Till sist bestämde man sig för nybyggnation, eftersom kraven som fastställs för STUK:s lokaler är mycket strikta. Förutom kontor anpassade för krävande expertuppgifter måste STUK ha utrymmen för laboratorie- och beredskapsverksamhet. För att anläggningens tillräckliga kapacitet ska kunna garanteras måste STUK:s all verksamhet vara belägen i samma byggnad.

Strålsäkerhetscentralen har ingått ett villkorat avtal med Senatfastigheterna om uthyrningen av lokalerna. Villkoret för att hyresavtalet ska träda ikraft är att statsrådets finansutskott tillstyrker uthyrningen och social- och hälsovårdsministeriet godkänner uthyrningen. Inom projektet ansöker man härnäst om bygglov och påbörjar den fortsatta planeringen av lokalerna. Målet är att byggandet kan inledas vid årsskiftet 2019–2020 och att lokalerna skulle vara färdiga under våren 2022.

Ytterligare information

Direktör Kaisa Koskinen, tfn (09) 759 88 322
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Förslag under planeringsskedet över STUK:s kommande lokaler i Ånäs Förslag under planeringsskedet över STUK:s kommande lokaler i Ånäs (RE Suunnittelu Oy)

Kort om STUK:s nya lokaler

•    Adress: Jokiniemenkatu 28, 01370 Vanda
•    Arbetsplats för ungefär 340 STUK:s anställda
•    Area: cirka 10 000 m2, varav cirka 4 300 m2 är kontorsutrymmen och cirka 5 700 m2 är särskilda användningsbundna utrymmen.
•    Det aktivitetsbaserade kontorets lokaleffektivitet: 13,2 m2/årsverke.
•    De användningsbundna utrymmenas area minskar från det nuvarande med 24 procent.
•    Måldatum då lokalerna ska vara färdigställda: våren 2022
•    Årlig hyra: ungefär 5,7 miljoner euro. Hyreskostnaderna stiger från de nuvarande med uppskattningsvis 3,6 miljoner euro/år. Av hyran riktas uppskattningsvis 2/3 på kostnadsbelagd verksamhet och ungefär 1/3 på kostnadsfri, budgetfinansierad verksamhet.
Strålsäkerhetscentralen