Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK: Den tredje kärnreaktorn i Olkiluoto kan laddas

STUK: Den tredje kärnreaktorn i Olkiluoto kan laddas

26.3.2021 kl 09:31
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har gett Industrins Kraft Abp (Industrins Kraft) laddningstillstånd för kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 (OL3) 26.3.2021.

STUK konstaterar i sitt laddningstillståndsbeslut att kärnkraftverksenheten OL3 uppfyller de säkerhetskrav som ställs på den och att enhetens skydds- och beredskapsarrangemang samt förfaranden är tillräckliga för att reaktorn ska kunna laddas med bränsle. Vidare konstaterar STUK att sådan tillsyn som behövs för att förhindra spridning av kärnvapen har ordnats på ändamålsenligt sätt och att det ersättningsansvar för atomskador som gäller för ägare av kärntekniska anläggningar har ordnats på det sätt som föreskrivs i lag.

Projektchef Essi Vanhanen från STUK konstaterar att efter att laddningen av bränsle har inletts är OL3 ett kärnkraftverk som tagits i drift. Industrins Kraft ansvarar i egenskap av tillståndsinnehavare för säkerheten vid kärnkraftverket och för att kärnkraftverket används i enlighet med säkerhetskraven. När laddningen inleds förändras karaktären av Strålsäkerhetscentralens övervakning till övervakning av kärnkraftverk i drift.

Efter att kärnreaktorn har laddats med bränsle följer en flera månader lång ibruktagningsfas, under vilken Industrins Kraft fortsätter att testa kärnkraftverket. Alla test har inte kunnat utföras utan bränsle i reaktorn. Enligt Industrins Krafts planer ska kärnkraftverket inleda sin regelbundna elproduktion i februari 2022.

Projektchef Essi Vanhanen säger att STUK övervakar hela ibruktagningen noggrant och att Industrins Kraft måste få tillstånd av STUK för att kunna övergå från en ibruktagningsfas till en annan.

Teollisuuden Voima Oy (Industrins Kraft) har byggt kärnkraftverket Olkiluoto 3 på halvön Olkiluoto i Euraåminne. Strålsäkerhetscentralens åtgärder under byggnationen av Olkiluoto 3 kan delas in i sex steg som till stor del överlappar varandra och pågår samtidigt. Bedömning av säkerheten, övervakning och provdrift ingår i tidsplanen för bygget enligt följande: Steg 1: Preliminär säkerhetsbedömning, längd cirka två år, genomförs år 2000–2002. Steg 2: Övervakning av planeringsarbetet, längd cirka 11 år, genomförs år 2003-2014. Steg 3: Övervakning av tillverkningen, längd cirka 14 år, genomförs år 2004-2018. Steg 4: Säkerhetsbedömning av byggnadsarbetet, längd cirka 14 år, genomförs år 2005-2019. Steg 5: Övervakning av montering och installation, längd cirka 12 år, genomförs år 2007-2019. Steg 6: Provdrift, längd cirka 10 år, genomförs år 2012-2022. Åtgärdernas placering på en tidslinje: STUK:s övervakning av Olkiluoto fortsätter under kraftverkets hela livscykel inklusive nedläggning och slutförvaring.

Ytterligare information:

Projektchef  Essi Vanhanen, tfn (09)75988242
Biträdande direktör Tomi Routamo, tfn (09)75988577
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
6.4.2021 kl 09:37