Tillbaka till föregående sida

STUK beviljade Terrafame tillstånd för provverksamhet i syfte att ta tillvara uran

STUK beviljade Terrafame tillstånd för provverksamhet i syfte att ta tillvara uran

18.12.2017 kl 11:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har beviljat Terrafame Oy, som bedriver gruvdrift i Sotkamo, tillstånd att utvinna en liten mängd uran. Företaget skall utreda kemiska processer den skulle använda i egentliga anläggningen för utvinning av uran. Tillståndet gäller från 13. december till den 30 juni 2018.

Bolaget får utvinna uran i en processlösning som i provverksamheten uppgår till sammanlagt cirka 600 liter. Denna lösning får innehålla högst sex kilogram uran. Den uranlösning som Terrafame producerar får bolaget förvara i ändamålsenliga utrymmen fram till slutet av juni 2023. Enligt STUKs bedömning är den provverksamhet som Terrafame planerar säker med tanke på både personalen och miljön.

STUK konstaterar, att verksamheten uppfyller kraven för provproduktion av uran i enlighet med strålnings- och kärnenergilagen. STUK uppställde villkor för mängden producerad uran, tiden för genomförande av provverksamhet och förvaringstid för uranprodukten. Innan provverksamheten inleds ska Terrafame även komplettera de uppgifter med anknytning till strålskyddsarrangemang och säkerhetsarrangemang som bolaget har levererat till STUK.

För uranproduktion krävs tillstånd av statsrådet

För omfattande kommersiell uranproduktion behöver Terrafame ett annat tillstånd, beviljat av statsrådet. För detta ändamål lämnade bolaget en ansökan till arbets- och näringsministeriet den 31 oktober och handläggningen är ännu inte klar. STUK gör en säkerhetsbedömning av ansökan.

 

Mer information:

Överinspektör Jarkko Kyllönen, tfn (09) 759 88 728
Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Kaivokset
Dela denna sida

Dela denna sida