Tillbaka till föregående sida

STUK bedömer säkerheten för Fennovoimas slutförvaringsprojekt

STUK bedömer säkerheten för Fennovoimas slutförvaringsprojekt

22.6.2016 kl 15:35
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) förbereder sig för att ge utlåtanden om Fennovoimas utvärderingsprogram och -redogörelse för miljökonsekvenserna vid en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle.

Fennovoima, som planerar att bygga ett kärnkraftverk på Hanhikivi udde i Pyhäjoki, meddelade den 22 juni att de inleder en process för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för slutförvaringen av använt kärnbränsle vid anläggningen.  Miljökonsekvensbedömningen, som består av två faser, inleder en process som syftar till att välja en plats för slutförvaringsanläggningen samt att bygga anläggningen och ta den i bruk. Som en del av bedömningen utreder Fennovoima slutförvaringen i Pyhäjoki och Euraåminne kommuner.

I MKB-förfarandet utreder Fennovoima projektets konsekvenser för till exempel människornas hälsa, mark, vattendrag, luft, djurvärld, vegetation, bebyggelsestruktur och andra liknande frågor. En fråga som ska utredas är de strålningskonsekvenser som slutförvaringen av använt kärnbränsle orsakar.

”I MKB-fasen koncentrerar STUK sig främst på att utvärdera det planerade programmet för slutförvaringens genomförande, slutförvaringskonceptet och slutförvaringens uppskattade strålningskonsekvenser”, säger direktör Jussi Heinonen från STUK.  STUK ger sitt utlåtande till MKB-kontaktmyndigheten, d.v.s. arbets- och näringsministeriet.

Fennovoima meddelade också att de ska inleda ett samarbete med Posiva Ab:s dotterbolag Posiva Solutions. Posiva bygger en slutförvaringsanläggning för Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverks använda kärnbränsle i Olkiluoto.

”Samarbetet mellan Fennovoima och Posiva är en god nyhet också med tanke på säkerheten, för det gör det möjligt att utnyttja det bästa kunnandet i planering av slutförvaringen”, konstaterar direktör Heinonen.

STUK bedömer säkerheten av Fennovoimas planer med tanke på strål- och kärnsäkerheten mer detaljerat i de senare principbesluts-, byggnadstillstånds- och driftstillståndsfaserna.


Mer information:
Direktör Jussi Heinonen, tfn (09) 759 88 679
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

 

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida