Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålsäkerhetscentralen skickar mätinstrument till anläggningsområdet i Tjernobyl tillsammans med myndigheterna i Norge och Sverige

Strålsäkerhetscentralen skickar mätinstrument till anläggningsområdet i Tjernobyl tillsammans med myndigheterna i Norge och Sverige

19.7.2022 kl 09:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen skickar tillsammans med strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige och Norge bland annat mätutrustning för övervakning av stråldoser hos arbetstagare och strålningsvärden i miljön till anläggningsområdet i Tjernobyl. Stödets värde är sammanlagt cirka 360 000 euro. De nya mätinstrumenten levereras till området före utgången av 2022.

När den ryska armén anföll Ukraina i februari och ockuperade anläggningsområdet i Tjernobyl, förstördes ett strålningslaboratorium (EcoCenter) som fanns i området. Samtidigt gick sönder eller försvann instrument som användes för att övervaka stråldoser. Utan omfattande mätutrustning och laboratorieundersökningar är det inte möjligt att utföra pålitlig övervakning och analysering av strålningsnivåer i skyddsområdet kring Tjernobyl.

Ukraina har bett Internationella atomenergiorganet IAEA om hjälp för att utrustning för strålövervakning i Tjernobyls anläggningsområde ska kunna ersättas. Strålsäkerhetscentralen (STUK) anser tillsammans med den norska strålsäkerhetsmyndigheten (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA) och den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att begäran är motiverad. STUK, DSA och SSM har under våren och sommaren förberett ett gemensamt projekt vars mål är att ersätta en del av de dosmätare och instrument för dosimetri som gick sönder eller försvann i Tjernobyls anläggningsområde. Med hjälp av stödet är det igen möjligt att övervaka stråldoser hos de experter som arbetar på området och strålningsläget i miljön.

- Jag är glad över att vi kan hjälpa till att återställa strålningsövervakningen i Tjernobyls anläggningsområde till den nivån som rådde före kriget. Särskilt nöjd är jag med att vi kan hjälpa till att sörja för strålsäkerheten för de människor som arbetar på anläggningsområdet och att vi kan säkerställa att information om strålningsmätningar i området är tillförlitliga, säger STUKs generaldirektör Petteri Tiippana.

Stödet koordineras av DSA och mätutrustning överlämnas till organisationen State Specialized Enterprize ”Econcentre” (SSE) som verkar i Tjernobyls anläggningsområde och lyder under ukrainska myndigheter. STUKs stöd genomförs som en del av programmet för närområden.

Stödet omfattar enskilda alfa-, beta- och gammastrålningsmätare, kontrollprogramvaror, -system och -utrustning, en spektrometer och en reservkraftkälla. Dessutom finansierar DSA ett fordon för provtagning i Tjernobylområdet.

Kontakter:
Kim Söderling, projektchef för internationella ärenden, tfn (09) 759 88 684 Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Meddelande