Tillbaka till föregående sida

Strålsäkerhetscentralen öppnade webbtjänst för öppen data

Strålsäkerhetscentralen öppnade webbtjänst för öppen data

1.12.2015 kl 11:47
Webbnyhet

I Strålsäkerhetscentralens (STUK:s) webbtjänst för öppen data finns mätuppgifter från nätverket för automatisk övervakning av extern strålning samt mätresultat från övervakning av radioaktivitet i utomhusluften. Webbtjänsten har genomförts i samarbete med Meteorologiska institutet.

I webbtjänsten för öppen data finns i första skedet tillgång till mätresultat från den automatiska övervakningen av doshastigheten för extern strålning från och med 2010 samt mätresultat från övervakningen av radioaktivitet i luften från och med 2008. Materialet finns i ett maskinläsbart format.

Medborgare och företag kan söka mätdata som producerats av dessa övervakningsprogram för egna eller kommersiella behov.

Målet är att i webbtjänsten stegvis lägga till öppningsbara material med mätresultat från delprogram som ingår i strålningsövervakningen av miljön.

De tekniska lösningarna i tjänsten har utförts av Meteorologiska institutet, som öppnade sin egen portal för öppen data 2013. I webbtjänsten finns utöver STUK:s material tillgång till omfattande informationsmaterial från Meteorologiska institutet, till exempel väderobservationer och -prognoser.

Övervakning av extern strålning

Den externa strålningsnivån övervakas genom nätverket för automatisk strålningsövervakning som omfattar 250 mätstationer runtom i Finland. Mätstationerna mäter doshastigheten för extern strålning var tionde minut.
Bakgrundsstrålningen i Finland varierar normalt mellan 0,05–0,30 mikrosievert i timmen. Övervakningsnätet har två huvuduppgifter. Det meddelar om doshastigheten för extern strålning överskrider anmälningsgränsen stationsvis samt producerar situationsbilder över strålningen i Finland i realtid.

Övervakning av radioaktivitet i luften

Radioaktiviteten i utomhusluft övervakas på åtta orter i Finland: i Imatra, Ivalo, Helsingfors, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Rovaniemi och Sodankylä. På övervakningsstationerna pumpas stora mängder luft genom filter som absorberar radioaktiva ämnen.

Filtren byts med 3–7 dygns mellanrum och därefter analyseras de ämnen som samlats i filtren i laboratorium.


STUK:s webbtjänst för öppen data uppfyller kraven i Inspire-direktivet. Dessa är till exempel metadata, rumsliga data och webbtjänster för datamängder, såsom katalog samt gränssnitt för visning och nedladdning. Öppen data ska delas i enlighet med Open Geospatial Consortium-standarden.

Öppen data på STUK:s webbplats

www.stuk.fi/avoin-data

På STUK:s webbplats finns utförligare information om tjänsten och material som öppnats.

STUK utvecklar webbtjänsten utifrån behoven av informationsmaterial och användarnas respons. Därför krävs registrering för söktjänsten.

Ytterligare information:

Dataförvaltningschef Kaj Vesterbacka, tfn (09) 759 88 651
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

Strålsäkerhetscentralen
Dela denna sida

Dela denna sida