Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålsäkerhetscentralen och Estlands miljöverk undertecknade ett samarbetsavtal

Strålsäkerhetscentralen och Estlands miljöverk undertecknade ett samarbetsavtal

24.5.2019 kl 11:45
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Estlands miljöverk undertecknade i dag ett samarbetsavtal om strålnings- och kärnsäkerhet. Syftet med avtalet är att säkerställa informationsutbytet gällande strålnings- och kärnsäkerheten och förbättra samarbetet mellan länderna särskilt i strålningssituationer.

Strålsäkerhetscentralens och den estniska partens samarbete innebär i praktiken till exempel uppföljning av strålningsläget, utbyte av information om händelser och beslut gällande kärntekniska anläggningar, gemensamma övningar inför strålningssituationer och allmänt kompetensutbyte.

Avtalet undertecknades av generaldirektören för Strålsäkerhetscentralen Petteri Tiippana och det estniska miljöverkets generaldirektör Riho Kuppart.

”Estlands och Finlands strålningssäkerhetsmyndigheter har redan länge bedrivit ett intensivt samarbete som gagnar bägge parter. Avtalet som nu undertecknades är emellertid det första i sitt slag och kommer att bilda en grundval för samarbetet gällande strålningssäkerhet mellan Estland och Finland. Vi kan nu i samarbete erbjuda människorna en säkrare miljö”, säger generaldirektören för Estlands miljöverk, Riho Kuppart.

Petteri Tiippana konstaterar att samarbetet med grannländerna är mycket viktigt med tanke på strålnings- och kärnsäkerheten.  Enligt honom framhävs betydelsen av samarbetet framför allt i samband med eventuella olyckor när det behövs åtgärder för att skydda människor och miljön. ”Genom en fungerande kontakt kan vi säkerställa att åtgärderna baserar sig på samma lägesbild i grannländerna”, säger generaldirektör Tiippana.

Mer information:

Medietjänst, tfn 010 850 476

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
30.11.2020 kl 14:37