Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålövervakningsnätverket fungerar – mätaren i Lappo observerade kontrollen av svetsfogar

Strålövervakningsnätverket fungerar – mätaren i Lappo observerade kontrollen av svetsfogar

26.3.2020 kl 15:30
Webbnyhet

Mätstationen i Lappo som hör till det automatiska övervakningsnätet för extern strålning alarmerade åt Strålsäkerhetscentralen och det lokala räddningsverket onsdagen 25.3.2020. STUK utredde tillsammans med räddningsverket vad det var fråga om. Det fanns mer strålning än normalt i Lappo, men det föranledde ingen fara.

Orsaken till alarmet i Lappo visade sig vara den kontroll av svetsfogar som gjordes i närheten av mätplatsen och där man utnyttjade röntgenstrålning. Sådana avbildningar är en del av normal kvalitetssäkring inom industrin och de utförs fortlöpande överallt i Finland. Nu upptäcktes strålningen eftersom mätstationen låg bredvid.

Finlands strålningsläge kan ses på nätet

Mätstationen i Lappo är en av de 260 stationer som ingår i det automatiska övervakningsnätet för extern strålning. Stationerna finns på olika håll i Finland och nätet täcker hela landet. Mätstationerna alarmerar också om små ovanligheter och även små avvikelser kontrolleras normalt.

Vem som helst kan bekanta sig med det aktuella strålningsläget i Finland, mätresultaten från mätstationerna finns på STUK:s webbplats. Dagliga uppgifter om strålningsläget för sexton orter finns även på sidan 867 i YLE:s text-tv. Länken Strålningsläget i dag finns dessutom på STUK:s Facebook-sida.

Mer information:
Medietjänst, tfn 0108504761

Strålning i miljön